U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
29/08/2018
Werken loont voor iedereen
​Het zal u de laatste tijd niet ontgaan zijn: veel werkgevers in Limburg staan te springen om mensen. Er zijn veel vacatures. Het invullen hiervan wordt steeds moeilijker. De krapte neemt hand over hand toe. Werkgevers raken opdrachten kwijt en dit is slecht voor de economie en de maatschappij. We hebben iedereen hard nodig en alle partijen dienen hun verantwoordelijkheid hierin te nemen: werkgevers, overheid maar zeker ook het individu dat nu nog niet aan de slag is. Werk aan de winkel dus.

Cijfers
Laten we de cijfers nog eens op een rijtje zetten. Alleen al dit jaar hebben we 20.000 vacatures in Limburg. Dit terwijl meer dan 45.000 mensen een uitkering ontvangen. Om precies te zijn: op 30 april jongstleden hadden in Limburg 20.300 mensen een werkloosheidsuitkering en 24.880 een bijstandsuitkering. Meer dan twee werklozen per vacature dus. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het grote aantal parttimers en mensen die geen uitkering ontvangen maar wellicht wel willen werken. In heel Limburg bedragen hiermee de totale uitgaven aan bijstandsuitkeringen en toeslagen € 600 miljoen euro per jaar. De kosten voor de werkloosheidsuitkeringen bedragen elk jaar € 340 miljoen. Hierbij opgeteld de uitvoeringskosten van bijstand en ww van respectievelijk € 90 en € 25 miljoen, komen we uit op een totaal bedrag van meer dan € 1 miljard per jaar voor Limburg. Dit betekent dat elke Limburgse werknemer elk jaar bijna € 2.000 bijdraagt aan elke niet-werkende!

Werkgevers en overheid
Werkgevers halen op dit moment alles uit de kast. Ze bieden ook mensen die misschien niet helemaal voldoen aan het ideale profiel een kans en leiden zelf, of in samenwerking met onderwijsinstellingen, hun toekomstige medewerkers op. Dat bleek ook weer uit de Sociale Innovatie Monitor 2018: werkgevers investeren heel veel in de ontwikkeling van hun (toekomstige) medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld in samenwerking met UWV, gemeenten en provincie worden door de Limburgse Werkgevers Vereniging acties op touw gezet om meer inzicht te krijgen in de competenties van mensen om hiermee de weg naar werk te vergemakkelijken. Hiertoe is onlangs het actieplan "Door inzicht aan de slag!" gelanceerd dat beoogt 7.350 mensen naar werk te brengen. Ook het  aanvalsplan voor de arbeidsmarkt van de provincie Limburg is er op gericht verlichting te brengen op deze krappe arbeidsmarkt. En dan hebben we het nog niet gehad over alle andere projecten die in de hele provincie worden opgezet en de vele miljoenen die hierin worden gestoken.
18-08-30 Limburger.jpg
Het Individu
Onze maatschappij is gebaseerd op grote verscheidenheid aan talenten die aanwezig zijn bij alle mensen. Vrijwel niemand heeft dezelfde talenten. Als de een zich toelegt op het ene, zal de ander zich toeleggen op iets anders. Zo kunnen we elkaar, met onze diverse kwaliteiten, dienstbaar zijn. Zo is deel uitmaken van deze maatschappij onlosmakelijk verbonden met werken. Natuurlijk naar ieders vermogen. Ook de Limburgse maatschappij mag verwachten dat iedereen hier zijn steentje aan bijdraagt. 

Win-win-win
De participatiegraad (percentage mensen dat deelneemt, of wil deelnemen, aan het arbeidsproces) in Limburg is laag en Zuid-Limburg behoort zelfs tot de regio's met de laagste participatiegraad van heel Nederland. Dit scheelt tot wel 5% ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Indien we met zijn allen een hogere participatiegraad kunnen bereiken, snijdt het mes aan drie kanten: Limburg blijft aantrekkelijk voor werkgevers, het wordt financieel aantrekkelijker voor de huidige werknemers en tenslotte de maatschappij in zijn geheel doordat meer mensen zinvol bezig zijn. Kortom, er is (letterlijk) nog  veel werk te verzetten en hiervoor hebben we iedereen hard nodig. We moeten elkaar helpen onze mooie samenleving in stand te houden. De Limburgse Werkgevers Vereniging is zich terdege bewust van deze opgave en spant zich met haar 1.300 leden tot het uiterste in om bij te dragen aan een duurzame en inclusieve samenleving.
http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/Algemeen.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 30-8-2018 9:46 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 18-9-2018 15:50 door Sandra Litjens