U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
30/11/2017
Werkgevers zet je schrap!
​De werkgelegenheid in onze provincie groeit dit jaar en volgend jaar naar verwachting met 20.000 banen! Hier mogen we als werkgevers trots op zijn. Handel en investeringen nemen toe. De werkloosheid neemt naar verwachting af van 4,3% in 2017 naar 3,1% in 2021. Van Rees had dus beter kunnen schrijven "Werkgevers, zet je schrap". Werkgevers zullen namelijk steeds meer moeite hebben om hun vacatures in te vullen. Juist ook vanwege de ongunstige demografische ontwikkeling in onze provincie en de lagere arbeidsparticipatie ten opzichte van de rest van Nederland. Nu al heeft een aantal sectoren grote moeite geschikte mensen te vinden.

Vaste banen
Werkgevers zijn, net als de vakbonden, voorstander van meer vaste banen. In de praktijk wordt dit ook duidelijk. Volgens recente cijfers van het CBS nam het aantal vaste banen in het derde kwartaal van 2017 met 57.000 toe. Dat is de sterkste groei sinds 2009. Nog eens 77.000 mensen gingen aan de slag op basis van een jaarcontract, met uitzicht op vast werk. Werkgevers zorgen dus voor (vaste) banen!
17-12-01 DDL reactie MH.png
Flexibiliteit is nodig
De wereld van vandaag is echter niet alleen gebouwd op zekerheid. Er is een zekere mate van flexibiliteit nodig om mee te kunnen ademen met de dynamiek van de markt. Allerlei invloeden van buiten zorgen ervoor dat de ene maand een hogere productie gevraagd wordt dan de andere. Voor een ondernemer die hier niet goed op inspeelt, kan het tegenwoordig snel "game over" zijn. Met alle gevolgen van dien. Voor bijvoorbeeld leveranciers en afnemers die in de problemen komen maar ook voor de vaste medewerkers die hun baan verliezen. Flexwerk als een kankergezwel neerzetten, is dan ook erg ongepast.

Onbenut potentieel
Het Aanvalsplan "Zo Werkt Limburg" van de provincie Limburg maakt melding van een onbenut potentieel van 94.000 mensen in onze provincie. Juist in deze tijden van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het van groot belang dit potentieel wél te benutten. Dat is de uitdaging en het Expertisecentrum Arbeidsmarkt en Onderwijs van de LWV gaat deze samen met de provincie aan! Ook hier kan flexwerk, in combinatie met scholingstrajecten, een oplossing zijn om mensen weer terug te brengen in het arbeidsproces.  De uitzendbranche helpt bijvoorbeeld 30% van de mensen vanuit de WW duurzaam aan het werk.

Nog meer vaste banen
Om het voor werkgevers nog aantrekkelijker te maken om meer mensen in vaste dienst te nemen, zouden werkgeverslasten verder omlaag gebracht moeten worden. Werkgeverslasten, voortvloeiend uit sociale zekerheid, zorg en pensioen trekken namelijk een zware wissel op bedrijven. Deze lasten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat leidt tot hoge drempels om personeel aan te nemen. Het is duur om personeel in dienst te hebben door de vele werkgeverspremies die de werkgever moet betalen voor sociale werknemersverzekeringen tegen werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en pensioen. De arbeidskosten voor de werkgever liggen ongeveer 33 procent hoger dan het loon van de medewerker. De hoge loonkosten vernietigen werkgelegenheid. Hopelijk gaat het nieuwe kabinet hier werk van maken en kunnen wij zeggen: "Toekomstige werknemer, zet je schrap: We want you!"
http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/zeepkist.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 1-12-2017 10:14 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 24-1-2018 14:46 door Sandra Litjens