U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
23/10/2017
Werkgevers gaan uitdaging aan!

In een artikel in Dagblad de Limburger doet Ron van Baden, regoleider FNV Limburg, voorkomen alsof werkgevers onvoldoende hebben geïnvesteerd in hun personeel. Dat is niet zo. Hieronder onze reactie.

Onze reactie:
Trotse werkgevers 
De Limburgse economie groeit en bloeit. Het CBS publiceerde onlangs cijfers over 2016 waaruit blijkt dat bijna 10% van de Nederlandse industriële toegevoegde waarde gegenereerd wordt in Limburg. Dit is een cijfer waar werkgevers trots op zijn!

Deze groei brengt uitdagingen op de arbeidsmarkt met zich mee. Waar in 2013 nog 7,4 kandidaten per vacature beschikbaar waren, waren er dat in 2016 nog maar 2,7. Dus ja, de arbeidsmarkt wordt krapper; het wordt in een aantal sectoren steeds moeilijker de juiste mensente vinden.

Van Baden doet echter voorkomen alsof werkgevers de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd hebben in hun personeel en alsof werkgevers onvoldoende hebben gedaan om schoolverlaters aan zich te binden en hen perspectief te bieden. DIT IS NIET ZO!
17-10-14 Reactie op het betoog van Ron van Baden.jpg
Investeringen in personeel
Zoals wellicht bekend, wordt elk jaar door het Lectoraat Employability (Zuyd Hogeschool) en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) (Universiteit Maastricht) in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), de Sociale Innovatie Monitor Limburg uitgevoerd. In 2016 is deze voor de vierde keer op rij uitgevoerd en hebben hier bijna 200 werkgevers aan deelgenomen.

Eén van de conclusies is dat Limburgse werkgevers veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun personeel. Centraal staat het versterken van de persoonlijke  Ontwikkeling op  de  werkvloer.  Medewerkers  krijgen  daarbij goede  mogelijkheden  tot  professionele  groei  door  taakverrijking  en  autonomie  met  een  bijpassende  verantwoordelijkheid.  Hierdoor  krijgen  medewerkers  voldoende  uitdaging  en  kunnen  zij  zich  verder  ontwikkelen. 

Ook  het  flexibel  organiseren  van  arbeid  is  de  afgelopen  jaren  flink  verbeterd.  Indicatoren  als  variabele  werktijden,  zelfroosteren  en  thuiswerken  laten  dit  zien. 

Werkgevers  zouden  geen  ondernemer  zijn  indien  zij  geen  ruimte  voor  verbetering  zouden  zien.  Duurzame  inzetbaarheid  van  oudere  medewerkers  is  een  punt  van  verbetering.  Daarom  is  Zuyd  Hogeschool  in  samenwerking  met  de  Limburgse  Werkgevers  Vereniging  op  dit  moment  bezig  best-practices  in  beeld  te  brengen,  opdat  andere  werkgevers  hiervan  kunnen  leren.  15  November  worden  de  resultaten  gepresenteerd  in  Sittard. 

Daarnaast  heeft  de  Limburgse  Werkgevers  Vereniging  zich  de  afgelopen  jaren  flink  ingezet  voor  de  mensen  met  een  arbeidsbeperking,  de  100.000  banenafspraak.  Hier  zijn  zeer  goede  resultaten  geboekt  en  zijn  Limburgse  werkgevers  koploper  in  Nederland!  Limburgse  werkgevers  hebben  in  grote  getalen  deze  mensen  een  plek  gegeven  in  hun  bedrijven.  Van  investeren  in  personeel  gesproken. 


Schoolverlaters  binden  en  perspectief  bieden 
Ook  hier  hebben  de  Limburgse  werkgevers  flink  geïnvesteerd  de  afgelopen  jaren,  o.a.  via  het  project  Limburg  Magnet  waarbij  inmiddels  meer  dan  5.000  studenten  bekend  gemaakt  en  in  contact  gebracht  zijn  met  de  mooie  bedrijven  die  we  in  Limburg  hebben.  In  het  kader  hiervan  vindt  elk  jaar  de  verkiezing  Aantrekkelijkste  Werkgever  van  Limburg  plaats. 

Daarnaast  zijn  er  samenwerkingsverbanden  tussen  bedrijven  in  bepaalde  sectoren  opgericht  om  (jonge)  medewerkers  te  enthousiasmeren,  de  aandacht  te  geven  die  ze  verdienen  en  leren  en  werken  te  combineren.  Een  voorbeeld  hiervan  is  de  SIM-Leerwerkfabriek  in  Maastricht.  Hier  zijn  inmiddels  meer  dan  50  werkzoekenden  (en  zittend  personeel)  opgeleid  en  aan  de  slag! 

Dit  zijn  slechts  twee  voorbeelden,  er  zijn  er  nog  veel  meer  te  noemen. 

Uitdagingen 
Werkgevers  houden  van  een  uitdaging.  Die  zijn  er  genoeg  de  komende  tijd.  De  krapte  op  de  arbeidsmarkt  is  er  één  van.  Werkgevers  pakken  deze  uitdaging  in  gezamenlijkheid  met  UWV,  gemeenten,  onderwijsinstellingen  en  andere  stakeholders  op.  Maar  laat  duidelijk  zijn  dat  wij  wel  degelijk  ons  steentje  bijdragen  en  streven  naar  een  duurzame  en  inclusieve  samenleving. 

http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/zeepkist.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 24-10-2017 15:26 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 24-1-2018 14:47 door Sandra Litjens