U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
18/09/2017
Kabinet legt basis voor investeringen in de toekomst
'Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet', aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. 'Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.'

Investeren in de verdienkracht van Nederland
Een nieuw kabinet zal volgens de ondernemingsorganisaties moeten investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving. Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. Dit vraagt om gerichte en slimme investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.  

Extra investeringen
De ondernemersorganisaties juichen het toe dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren.  Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit. Ook is het een goede zaak dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie. 

Aandacht nodig voor lastenverlichting
Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken. Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 met €8 miljard op voor burgers en bedrijven. 'Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat', aldus de ondernemingsorganisaties.   

Innoverende mkb'er afgeremd
Het is teleurstellend dat dit kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, zodat de WBSO versoberd moet worden. Onbegrijpelijk is dat het kabinet verder al weer wil bezuinigen op criminaliteitspreventie. Hierdoor dreigen succesvolle en effectieve publiek-private preventieprojecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ten onder te gaan, terwijl 'voorkomen altijd beter is dan genezen'.

Voor Limburg specifiek
Via Limburg Next Level hebben wij gewezen op het belang van investeren in innovatie, arbeidsmarktontwikkeling en infrastructuur. Voor wat betreft dit laatste wijzen we nadrukkelijk op de noodzaak van meer budget voor infrastructuur in Zuidoost Nederland. De Zuid-Nederlandse economie is de groeimotor van Nederland geworden. Zowel structureel als op dit moment groeit de economie in de regio hard en levert een bedrijf als ASML evenveel toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie als de hele Rotterdamse haven bij elkaar. Bij deze economische groei en grote toegevoegde waarde hoort ook een bijpassend beleid en investeringskader in de infrastructuur. Niet alleen incidenteel, maar ook structureel. De huidige toekomstscenario's voor Nederland houden echter geen rekening met deze sterke groei in Zuid-Nederland. Het aantal files neemt in rap tempo toe, terwijl bereikbaarheid een basisvoorwaarde is voor economische groei. Dat vraagt dus om meer aanpassingen aan de Zuid-Nederlandse infrastructuur; zoals de A67 (Eindhoven-Venlo) en de A2 (Eindhoven-Sittard). Wij roepen het Rijk dan ook op om Zuidoost Nederland te voorzien van beleid en een investeringskader passend bij de gerealiseerde en verwachte economische groei in de regio waarbij ook de plannen voor spoorverbinding en luchtvaart moeten worden doorontwikkeld. 

De andere punten van Limburg Next Level zullen we nogmaals onder de aandacht brengen bij de kabinetsformatie.

Nieuwe kabinet kan nu doorpakken
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico's voor werkgevers om mensen in dienst te nemen nu eens stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp'ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.
 
Lees hier de uitgebreide analyse van VNO-NCW op de Miljoenennota. Wat betekent die voor ondernemers.
 
http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/vuur%20maken.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 19-9-2017 16:21 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 29-9-2017 15:58 door Sandra Litjens