U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
27/06/2017
Verbreding A2 essentieel voor Limburg en Brabant!
Negatief besluit A2 programmaraad Smartwayz onbegrijpelijk

Om de files op de A2 Weert-Eindhoven tegen te gaan zou de A2 zo snel mogelijk verbreed moeten worden. Alleen dan zal de economische slagader van Limburg beter doorstromen.

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), de Brabant Zeeuwse Werkgevers Vereniging (BZW), zijnde de officiële vertegenwoordigers van VNO-NCW in Limburg, Brabant en Zeeland, MKB-Limburg en evofenedex reageren hiermee op het besluit van de programmaraad Smartwayz van 14 juni jl.  om niet door te pakken naar een structurele oplossing van de problemen op de A2 Weert-Eindhoven, maar om de situatie te blijven monitoren.

Alle partijen zijn zeer verbaasd over dit verder vertragende besluit en ze roepen de Tweede Kamerleden dan ook op om nu door te pakken richting een Mirt-verkenning door het verder uitwerken van de hiervoor benodigde informatie. De kostenramingen voor de verbreding Weert-Eindhoven aan beide zijden lopen namelijk zeer uiteen van € 165 mln tot € 425 mln, echter voor € 80 mln kunnen al spitsstroken aan beide zijden gerealiseerd worden.

Smartwayz
De A2 tussen Weert en Eindhoven is onderdeel van het programma Smartwayz, een innovatief mobiliteitsprogramma onder het motto 'smart mobility waar het kan en asfalt waar het nodig is'. In dit programma zitten onder andere ook de A67, A58 en N279.

Het afgelopen jaar is een onderzoek uitgevoerd en is tevens het programma 'spits mijden' gestart op het stuk A2 Weert-Eindhoven. Ondanks dat gemiddeld 700 automobilisten per dag meedoen, is er geen effect zichtbaar op de A2. 

In het onderzoek is vastgesteld dat er sprake is van structurele files op de A2 nu en in de toekomst en dat er daarnaast veel sluipverkeer plaatsvindt door de gemeenten langs de A2. Uiteindelijk zijn 4 maatregelpakketten uitgewerkt; een no-regret pakket (A) (€ 2,5 mln eenmalig en jaarlijks € 800.000 voor spits mijden), een pakket gericht op OV en fiets (B), een pakket gericht op het onderliggend wegennet (C) en als laatste de verbreding van de A2 (D). Uit het onderzoek blijkt tevens dat alleen pakket D de doorstromingsproblemen op de A2 oplost. De overige pakketten hebben geen oplossend vermogen wat betreft doorstroming.

Negatief besluit A2 programmaraad Smartwayz onbegrijpelijk
Op 14 juni jl. heeft de programmaraad Smartwayz, ondanks een tegengesteld advies van de regionale overheden langs de A2, gekozen voor alleen het implementeren van een no‑regret maatregelenpakket en het minimaal 1 jaar verder monitoren van de ontwikkelingen op de A2 Weert-Eindhoven. Deze keuze betekent in feite verder uitstel voordat de doorstromingsproblemen opgelost worden en in de tussentijd wat pleisters plakken. Afgezien van het daadwerkelijk verbreden van de A2 is het effect van alle overige maatregelen op de doorstroming nihil en daarmee als het ware weggegooid geld. 

Economische groei
De economische groei van de Brainport2020 regio, waaronder Eindhoven en Limburg, bewijst op dit moment de grote potentie van de regio voor Nederland met groeicijfers en werkloosheidscijfers die de positiefste scenario's te boven gaan. Zo ontwikkelt de regio Eindhoven zich sneller dan het hoogste groeiscenario dat we in Nederland hanteren voor toekomstscenario's en daalde het werkloosheidspercentage in de regio Midden-Limburg het afgelopen jaar met bijna 20%. 

Om deze groei door te zetten en de gunstige Europese ligging van Limburg en Brabant optimaal te benutten, is het van cruciaal belang dat de A2 blijft doorstromen. Economische ontwikkelingen en bereikbaarheid zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het bedrijfsleven in de volle breedte ontwikkelkansen wilt hebben, zal naast voldoende arbeidskrachten verbetering van de infrastructuur hoog op de agenda moeten blijven staan van de overheid.

 

In de media:
17-06-29 artikel DDL A2.pdf

http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/Megafoon.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 28-6-2017 10:13 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 15-8-2017 14:56 door Sandra Litjens