U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
10/01/2017
Bedrijfsleven hard geraakt door stremming Stuw Grave!
​Door een aanvaring met de stuw bij Grave is de belangrijkste vaarweg naar het zuiden gesloten vanaf 29 december vorig jaar. Per jaar passeren hier ca. 9000 schepen, kijkend naar normale werkweken komt dit neer op ruim 200 schepen per week.

De goederen op deze schepen kunnen nu niet op de plaats van bestemming komen zonder om te varen of een ander vervoersmiddel te gebruiken. Indien deze bedrijven zouden besluiten om bijvoorbeeld over te stappen op wegvervoer,  ontstaan veel grotere maatschappelijke problemen. In de meeste gevallen komt dit neer op 2 tot 3 dagen omvaren. Het gaat dan al snel over grote bedragen aan meerkosten voor bedrijven. Deze kosten kunnen niet tot het normale bedrijfsrisico van bedrijven behoren.

Dinsdag 10 januari heeft Rijkwaterstaat aangekondigd een tijdelijke dam bij de stuw van Grave te realiseren. De bouw duurt naar verwachting twee weken. Tijdens de realisatie van de tijdelijke dam, laat Rijkswaterstaat het waterpeil geleidelijk stijgen. Als het water weer op peil is, +7,90m NAP, kan het scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave weer hervat worden.  De definitieve reparatie zal naar schatting een half jaar duren.

De LWV, VNO-NCW in Limburg, en EVO Fenedex hebben een enquête onder hun leden uitgezet om een eerste inschatting te maken van de economische impact voor bedrijven als gevolg van de stremming. De eerste resultaten laten zien dat bedrijven meerkosten hebben moeten maken om te kunnen leveren, of door uitstel van leveringen de eerste problemen hebben kunnen opvangen. Aan deze mogelijkheid komt nu langzaam een einde. De tijdelijke dam dient dan ook zo snel mogelijk gerealiseerd te worden, zodat de scheepvaart kan worden hervat. 

Vanuit de binnenvaartorganisaties is een schatting gegeven van de extra kosten.  De kosten voor de bedrijven in de regio's zijn echter nog vele malen hoger. Kijkend naar de eerste inschattingen vanuit het bedrijfsleven in de getroffen regio's, verschillen de kosten zeer sterk van €1250 aan extra kosten per week tot een verwachte € 500.000 per week. Bedrijven hebben tot nu toe de maximale rek eruit gehaald. Zij lopen tegen de grens aan waar zij leveringen niet meer kunnen uitstellen of nieuwe grondstoffen nodig hebben.  Kijkend naar de reacties tot nu toe zien we een schadebedrag van minimaal € 2.500.000 per week. Dit is echter nog verre van compleet. 

Aangezien de schade niet of maar zeer beperkt zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij van de verantwoordelijke schipper, zullen bedrijven de geleden schade veelal volledig zelf moeten dragen. 

LWV, BZW en EVO Fenedex roepen de provincies Limburg en Brabant op om samen op te trekken naar de Minister voor een compensatieregeling vanuit het Rijk om de bedrijven zo veel mogelijk schadeloos te stellen. Deze kosten kunnen immers niet tot het normale bedrijfsrisico van de bedrijven worden gerekend!
http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/Samen%20sterk.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 11-1-2017 17:06 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 12-1-2017 10:12 door Sandra Litjens