U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  Nieuws

Skip Navigation Linksnieuws

                                                                                                   

 Nieuwsberichten

15/08/2017
Marketing- en communicatiediensten voor de LWV
De LWV zoekt ondersteuning bij en uitvoering van haar marketing-, communicatie- en vormgevingsdiensten. De marketing- en communicatieactiviteiten dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van de LWV.
11/08/2017
Ervaringenmeldpunt Banenafspraak geopend
Bent u als werkgever aan de slag met de Banenafspraak? Dan is 'Op naar de 100.000 banen benieuwd naar uw ervaringen. Wat gaat er goed in de werkgeversdienstverlening, waar kan het beter? Loopt u tegen problemen aan en wilt u dat melden? Heeft u suggesties over hoe regelgeving of dienstverlening beter zouden kunnen? Neem dan contact op met ons nieuwe Ervaringenmeldpunt!
08/08/2017
Explore a Billion Opportunities in India
Research Project Maastricht (RPM) is een onderzoeksproject gelieerd aan de Universiteit Maastricht dat jaarlijks bedrijfsspecifiek onderzoek verricht in sterk groeiende economieën. Van januari tot april 2018 staat een team klaar om de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in India te ontdekken, onderzoeken en te evalueren.
27/07/2017
Gezond boeren hoeft niet duur te zijn
Peter Pelzer was een van de zes deelnemers aan de voorjaarsronde van De Limburgse Versnellingstafel. Hij wil boeren en burgers bevrijden van de spuit met bestrijdingsmiddelen. Hoe? Door de bodems weer vruchtbaar te maken met behulp van microbiologie. Zodat bestrijdingsmiddelen niet langer nodig zijn. Met behulp van De Limburgse Versnellingstafels wil Pelzer de methode uitrollen en een beweging naar vitale bodems in gang zetten.
27/07/2017
Maak nu gebruik van de subsidie parktijkleren
Als werkgever kunt u een subsidie ontvangen voor medewerkers die binnen uw bedrijf een opleiding volgen of hebben gevolgd. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van uw studerende werknemers en is van toepassing op medewerkers die een deeltijdopleiding volgen aan een VMBO, MBO, HBO en Universiteit. Stagiaires en afstudeerders zijn uitgesloten van deze regeling.
26/07/2017
Vrouwen aan de top!
​Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook en vooral een bedrijfseconomisch belang. Het aantal vrouwen in raden van commissarissen en bestuur neemt al jaren toe, maar een versnelling is noodzakelijk. LWV Women zet zich actief in voor het belang van vrouwen in topfuncties.
26/07/2017
Risico overgang van onderneming bij alle doorstarts!
In faillissementen is het gebruikelijk dat de curator streeft naar een doorstart. Indien de curator daarover overeenstemming bereikt met een koper worden de activa van de onderneming verkocht aan de andere entiteit. Vervolgens neemt deze entiteit doorgaans een deel van het personeel over om de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten. Arbeidsongeschikte, oudere en/of duurdere werknemers verliezen vaak hun baan in geval van een doorstart.
26/07/2017
Het valt (toch) niet altijd mee als bestuurder van een BV of NV
Een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) zijn op zichzelf staande entiteiten. Als een BV of NV schade veroorzaakt, is de vennootschap hier in eerste instantie aansprakelijk gesteld. Maar bestuurders let op: in sommige gevallen worden jullie aangesproken voor schade die door derden en/of door de vennootschap zelf wordt geleden. In deze bijdrage vertel ik u meer over bestuurdersaansprakelijkheid en over een recente uitspraak in dat kader van de Hoge Raad van 24 maart 2017.
19/07/2017
Grenzen aan gezamenlijke inkoop door academische ziekenhuizen
Onderlinge samenwerking bij inkoop van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen door academische ziekenhuizen is tot nu toe niet gangbaar. Uit recent onderzoek van zowel de NVZ, de NVZA als de inkooporganisatie Intrakoop blijkt echter dat de behoefte aan een gezamenlijke inkoop van dergelijke producten wél aanwezig is. Niet alleen constateren academische ziekenhuizen namelijk dat leveranciers weinig inzicht verschaffen in de (opbouw van de) prijzen die zij in rekening brengen en veelal van
18/07/2017
Soepele binnenkomst werknemers internationaal handelsverkeer
​Werkgevers kunnen voortaan gebruikmaken van een nieuwe regeling voor een soepele binnenkomst van niet-EU-werknemers. Vanaf 1 juli is namelijk een nieuwe regeling voor internationaal handelsverkeer van kracht geworden. Deze regeling kan gebruikt worden wanneer een vreemdeling werkzaamheden verricht als directeur-grootaandeelhouder, opdrachtnemer of werknemer van een in het buitenland gevestigde werkgever.
10/07/2017
Vrouwelijke topondernemers welkom in database
Topvrouwen.nl is opgericht door Jet Bussemaker (toenmalig minister) en Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW). De doelstelling van Topvrouwen.nl is het zichtbaar maken van vrouwelijk talent in Nederland voor bestuursfuncties. Het is jammer dat een aantal talentvolle toponderneemsters op basis van de huidige criteria niet kan toetreden tot de database: iets dat bijvoorbeeld kan spelen bij vrouwelijke ondernemers zonder bestuurservaring. De stichting erkent het talent van deze vrouwen en weet als geen
05/07/2017
Winnaars twitterwedstrijd
Met deze foto zijn Ron Coenen (Trias) en Daan Heijkers (De Zorggroep) verzekerd van een plek in de LWV-inspiratietour "the Factory of the future". Deze tour is uitgezet naar aanleiding van de LWV Limburg Happening op 28 juni j.l. Doel is ondernemers te inspireren om te blijven innoveren.
29/06/2017
Robots centraal tijdens Limburg Happening
De opmars van robots is niet te stuiten. Ze nemen de zware klussen over in de industrie en logistiek, ze worden ingezet in de dagelijkse zorg en gaan ons op niet al te lange termijn bedienen in het restaurant. De arbeidsmarkt zal ingrijpend veranderen, reden voor de Limburgse Werkgevers Vereniging om er een thema van te maken tijdens de Limburg Happening in Sittard.
29/06/2017
MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO uitgeroepen tot Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2017
MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO zijn tijdens de LWV Limburg Happening uitgeroepen tot de Aantrekkelijkste Werkgevers van Limburg 2017 in respectievelijk de categorieën Groot bedrijf en MKB. MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO zijn daarmee de opvolgers van Enexis en Imagro, de winnaars van 2016.
28/06/2017
Verbreding A2 essentieel voor Limburg en Brabant!
Negatief besluit A2 programmaraad Smartwayz onbegrijpelijk Om de files op de A2 Weert-Eindhoven tegen te gaan zou de A2 zo snel mogelijk verbreed moeten worden. Alleen dan zal de economische slagader van Limburg beter doorstromen. Alle partijen zijn zeer verbaasd over dit verder vertragende besluit en ze roepen de Tweede Kamerleden dan ook op om nu door te pakken richting een
23/06/2017
Cristianne Rijcken gekozen als Zakenvrouw Limburg 2017
​Cristianne Rijcken, Founder and CSO van Cristal Therapeutics uit Maastricht, heeft op 22 juni tijdens een avondvullend programma in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond de award voor 'Zakenvrouw Limburg 2017' gewonnen. Een onafhankelijke jury heeft bij het kiezen van de winnaar gelet op eigenschappen als visie, innovatie, doorzettingsvermogen en leidinggevende capaciteiten. Ook moest aan enkele financiële criteria voldaan worden. De winnares wordt gezien als een inspirerend voorbeeld voor anderen.
22/06/2017
Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
​Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is veel geschreven over het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is niet zonder reden. Indien het concurrentiebeding niet aan de juiste vereisten voldoet dan kan dit vergaande gevolgen hebben. Daarom onderstaand nogmaals de eisen die in acht genomen moeten worden.
22/06/2017
Duurzame inzetbaarheid: de inzet voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet
De duurzame inzetbaarheid van een werknemer wordt steeds belangrijker. Tegen deze achtergrond heeft de regering besloten de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. De wijzigingen die met ingang van 1 juli 2017 worden ingevoerd zien op meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, het vaststellen van randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts en meer preventie op het werk. Een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking ligt hieraan ten grondslag.
09/06/2017
Bestuurder toch niet persoonlijk aansprakelijk
Bestuurders van rechtspersonen kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige gedragingen van de rechtspersoon waar zij bestuurder van zijn. Het klassieke voorbeeld is de bestuurder (die namens en ten behoeve van een rechtspersoon) een rechtshandeling aangaat, waarvan hij (op dat moment) weet (of behoorde te weten) dat die rechtspersoon de uit die rechtshandeling voortvloeiende verplichtingen niet zou
08/06/2017
Brexit zonder overgangsakkoord moeten we absoluut vermijden
​'Het is onmogelijk om binnen de twee jaar die staat voor exit-procedure te komen tot zowel een overeenkomst over een ordentelijke exit als een overeenkomst die de toekomstige handelsrelatie vastlegt. Daarom moet er zo snel mogelijk een overgangsakkoord komen.' Dat is de boodschap van VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag voor de hoorzitting van de Tweede Kamer over de Brexit.
22/05/2017
Tussenstand verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2017
Om jongeren te binden, boeien en gericht te benutten voor de Limburgse arbeidsmarkt zet de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) zich -in samenwerking met MKB-Limburg, LED en Keyport2020- in om jong talent te laten zien welke prachtige bedrijven en carrièremogelijkheden er in onze provincie zijn. Door o.a. de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg presenteren bedrijven zich aan studerend Limburg en hun omgeving.
17/05/2017
Wapen u tegen gijselsoftware
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de politie waarschuwen voor nieuwe aanvallen van gijzelsoftware (ransomware). De politie adviseert consumenten en vooral ook bedrijven zich tegen gijzelsoftware te wapenen door updates direct te installeren, antivirusprogramma's te gebruiken en back-ups te maken van de gegevens op de computers. De politie raadt mensen ten zeerste af om te betalen voor de ontsleuteling van de systemen of bestanden, omdat hiermee deze criminaliteit wordt
17/05/2017
Inschrijving geopend Limburg Export Award
Voor de twaalfde keer in successie wordt komend najaar de Limburg Export Award uitgereikt. Exporterende ondernemers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de prestigieuze prijs. De winnaar ontvangt een onder andere een geldbedrag van € 10.000. Deelname aan de competitie staat open voor exporterende ondernemingen uit Nederlands-Limburg. Zowel zelfstandige- als dochterbedrijven mogen meedingen, mits ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Limburg.
15/05/2017
Limburgse investeringsagenda
Onder de titel: "Limburg maakt Nederland groter", hebben wij vandaag namens Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg en LLTB) een investeringsagenda aangeboden aan de Limburgse kamerleden waarmee de rijksoverheid een impuls kan geven om de kracht van Limburg te versterken en uit te bouwen. Wij baseren dit op een innovatieve economie, een inspirerende leefomgeving en onze internationale ligging.
14/05/2017
De robots zijn er, shake hands!
De Limburg Happening, hét event waar je in ongedwongen sfeer, met een smaakvol decor en in stijl de hand kunt schudden met Jan Zuidam en Huub Narinx of met Pepper en Baxter! Daarna duiken we de wereld in van Robotisering. De robot komt eraan en zal deel gaan uitmaken van onze arbeidsmarkt. Het worden onze collega's. Laten we ons tot doel stellen hierin voorop te lopen en dé early majority regio te worden op het gebied van robotisering.
12/05/2017
Limburgse werkgevers blijven investeren in talent-ontwikkeling medewerkers
De aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker blijft nog steeds achter. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. De werkgevers investeren in talentontwikkeling vooral door het aanbieden van
11/05/2017
Ondernemende projectleider Jong LWV gezocht!
Per 1 juli 2017 zijn wij op zoek naar een ondernemende projectleider voor Jong LWV! Jong LWV Boosts your Business. Onder dat motto verbindt Jong LWV de ondernemer of 'Young Professional' met andere jonge, ambitieuze professionals uit Limburg.
08/05/2017
Cyber Risico Scan
​Wist u dat 60% van het mkb slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit? Is uw digitale omgeving wel voldoende beschermd? Om het veiligheidsniveau van uw website en netwerk te toetsen biedt MKB-Nederland gratis een eenvoudige scan aan.
25/04/2017
International Sail Limburg op 24 juni a.s.
Het startschot voor de tweede editie van deze internationale zeilwedstrijd met eredivisieboten op de Limburgse Maasplassen zal gegeven worden op zaterdag 24 juni 2017. Maximaal achttien teams met zeilers uit Nederland, België en Duitsland nemen het tijdens deze regatta in professionele J70 boten tegen elkaar op om daarmee verdere betekenis te geven aan grensoverschrijdende samenwerking.
25/04/2017
Symposium 'Goed werkgeverschap' 9 juni 2017
Op vrijdag 9 juni 2017 organiseren het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht (UM), m.m.v. de KU Leuven en MKB-Nederland, een symposium voor HR-professionals, leidinggevenden en directieleden over goed werkgeverschap: gezond personeelsbeleid en omgang met werknemers met kanker.
25/04/2017
Perikelen rondom buitengerechtelijke incassokosten
Al sinds de invoering van de Wet normering incassokosten in 2012, roept deze wet vragen op en zorgt zij voor onduidelijkheden in de praktijk. Artikel 6:96 BW is aangepast als gevolg van deze wet en ziet onder meer op de buitengerechtelijke incassokosten als onderdeel van te vorderen vermogensschade.
21/04/2017
​Drie kandidaten Zakenvrouw Limburg 2017 bekend
Een onafhankelijke jury heeft op 13 april de drie kandidaten voor de titel Zakenvrouw Limburg 2017 bekendgemaakt. Het bestuur van de stichting ziet de verkiezing als eerbetoon aan zakenvrouwen in Limburg die een waardevolle en opvallende bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, de gemeenschap, de overheid of de wetenschap.
11/04/2017
Handreiking zorgplichten bedrijven cyberveiligheid
​De Cyber Security Raad, het adviesorgaan van het kabinet over cyberveiligheid, heeft een handreiking opgesteld om bedrijven te helpen bij hun zorgplichten op het gebied van digitale veiligheid. Ieder bedrijf dat gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologie (ict) heeft namelijk deze zorgplicht, maar niet alle bedrijven zijn zich hier nog voldoende van bewust.
11/04/2017
Afpersing komt vaker voor dan gedacht
​Afpersing komt in Nederland vaker voor dan gedacht. Vroeger was afpersing fysiek, maar nu meer en meer digitaal. Eén op de tien ondernemers geeft aan in de afgelopen vijf jaar daadwerkelijk slachtoffer van afpersing te zijn geworden. Dat zijn er vele tienduizenden, terwijl het aantal gevallen dat bij politie en justitie bekend wordt daarmee in schril contrast staat: nog geen honderd
10/04/2017
55,75 miljoen euro beschikbaar voor innovatie MKB
Bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven hebben de afgelopen 4 jaar gebruik gemaakt van de zogenoemde MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Met 143 miljoen euro aan financiering heeft het MKB voor bijna 400 miljoen euro aan investeringen in innovatie kunnen doen. De MIT voorziet volgens de evaluatiecommissie dan ook goed in de behoefte van het MKB om te kunnen innoveren. Minister Kamp van Economische Zaken heeft het evaluatierapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
10/04/2017
Doet u zaken met Duitsland en/of België
​Limburg heeft 350 km grens met het buitenland. Deze kracht willen wij veel meer benutten. Wilt u gebruik maken van de internationale ligging van onze provincie en bent u geïnteresseerd in matchmaking met partners uit de ons omringende landen? Of, u handelt met de ons omringende landen en u wilt op de hoogte blijven van nieuws op het gebied van regelgeving, arbeid of anderszins.
04/04/2017
Nieuw meldpunt voor handelsbelemmeringen
Ondernemers die te maken hebben met oneerlijke concurrentie op een buitenlandse markt, illegale staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of discriminatie bij een aanbesteding, kunnen contact opnemen met het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook kunnen zij daar suggesties delen, zoals ideeën over de verbetering van douaneprocedures.
04/04/2017
VNO-NCW: Niet te veel experimenteren in Omgevingswet
​Het bedrijfsleven staat nog steeds positief tegenover de bundeling van wetten in de Omgevingswet, want die leidt tot meer kenbaarheid en voorspelbaarheid. Toch is het vanuit een oogpunt van goede wetgeving niet altijd verstandig om nieuwe concepten of begrippen in te brengen in zo'n bundelingsoperatie. Dat zei Jan van den Broek namens VNO-NCW en MKB-Nederland in een deskundigenoverleg over de Omgevingswet.
30/03/2017
Belastingdienst vraagt faillissement aan: leuker kunnen we het niet maken wel makkelijker
​Als een partij haar schulden niet betaalt dan kan, bijvoorbeeld als drukmiddel om alsnog betaling af te dwingen, het faillissement worden aangevraagd van die partij. Ook de Belastingdienst heeft het recht om het faillissement aan te vragen van partijen die belastingschulden niet betalen.
29/03/2017
Bijeenkomst in Den Haag "Een blik van buiten"
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 toont dat Nederland heeft gekozen voor stabiele en open positionering in een onrustige buitenwereld. Maar hoe kijkt de wereld naar ons? Waar is Nederland sterk in? Waar moeten we juist alert op zijn? Welke stappen moet Nederland zetten in dit belangrijke jaar?
24/03/2017
Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen
Indien iemand een bouwwerk wil (ver)bouwen, dan is daar in beginsel een omgevingsvergunning voor vereist. Bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen wordt nu nog getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Het uitgangspunt van het met dit wetsvoorstel voorgenomen stelsel, is dat de markt zelf de verantwoordelijkheid gaat dragen voor de kwaliteitsborging in de bouw binnen door de overheid gestelde kaders.
24/03/2017
7 miljoen euro aan winst terug naar de Limburgse samenleving
De negen Rabobanken in onze provincie hebben vorig jaar samen 7 miljoen euro aan winst teruggeven aan de Limburgse samenleving. Daarmee zijn 4100 verenigingen ondersteund bij initiatieven die de gemeenschap op allerlei terreinen versterken. De komende jaren zal de winst van de Rabobank van naar verwachting verder oplopen. "Dat is voor iedereen in onze provincie goed nieuws", zegt Jules Coenen.
17/03/2017
Innovatie kan € 30.000,- waard zijn
Ondernemers in Limburg die innovatieve projecten hebben, kunnen dit jaar opnieuw meedingen voor de zogeheten Limburg & Co InnovAward, een geldprijs van € 30.000,- van Limburg & Co, een initiatief van de Provincie Limburg. De Limburg & Co InnovAward stimuleert ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tot echte innovaties van producten of diensten en het liefst in samenwerking met andere ondernemers.
16/03/2017
LWV blij met duidelijke keus voor stabiel Nederland
De LWV deelt de mening van VNO-NCW en is blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. LWV vraagt het nieuwe kabinet in te zetten op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen.
16/03/2017
Werkgeverssymposium op 4 april 2017
Heeft u als werkgever te maken met geografische grenzen? Onderneemt u grensoverschrijdend? Of heeft u internationale of euregionale werknemers in dienst? Tijdens dit werkgeverssymposium informeren de drie partijen u graag over het werk dat zij doen ter ondersteuning van uw grensoverschrijdende werknemers / grensoverschrijdend ondernemerschap.
14/03/2017
BIM: Eén taal voor en door bouwpartners
Een goede samenwerking tussen verschillende bouwpartners is essentieel om een deugdelijk werk af te leveren. Dit is niets nieuws. Op de dag van vandaag werken de verschillende bouwpartners niet alleen fysiek op de bouwplaats, maar ook steeds meer ‘digitaal’ middels het 3D Bouw Informatie Model (hierna: “BIM”) met elkaar samen. “Digitalisering in de bouw gaat sneller dan men denkt. Wie niet aanhaakt, valt af. De techniek is nu al verder dan de sector zelf”, aldus Rob van Wingerden van BAM in een gesprek met de Cobouw.
14/03/2017
Diversiteit in management en bestuur blijft een issue
Het aantal vrouwen in ‘de top’ van het bedrijfsleven stagneert en dat is zorgwekkend. Wereldwijd bekleden vrouwen minder dan een kwart van de senior managementrollen en ‘top’functies, in Nederland één op de tien. Daarmee neemt Nederland één van de laagste posities wereldwijd in. Dit is niet iets om trots op te zijn.
09/03/2017
40 Nederlandse en Belgische Universiteiten en Hogescholen willen graag contact met u
U kunt rechtstreeks contact leggen met kennisinstellingen die u kunnen helpen bij de specifieke innovatie uitdagingen van uw bedrijf. Via WhoKnowsWhat kunt u vinden welke instellingen de kennis hebben die u nodig heeft. Als zoekresultaat krijgt u een overzicht van mensen binnen die universiteiten en/of hogescholen
23/02/2017
RWE ontvangt Limburgse werkgevers
Op woensdag 25 januari bracht een deel van de leden van de Limburgse afdeling van VNO-NCW (de Limburgse Werkgevers Vereniging) een bezoek aan RWE op de Clauscentrale. De delegatie bestond uit ongeveer 30 ondernemers die actief zijn in de maakindustrie.
23/02/2017
Bedrijfsleven in actie voor de 17 werelddoelen
Energie, klimaat, schoon drinkwater en een betere gezondheid. Het bedrijfsleven draagt er op allerlei manieren actief aan bij. Het zijn voorbeelden van de werelddoelen die eind 2015 binnen de Verenigde Naties wereldwijd zijn vastgesteld. Ze worden ook wel de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen – of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd. De bedoeling is dat het kabinet dit jaar voor het eerst beschrijft hoe Nederland het doet als het gaat om de SDG's.
23/02/2017
Bijeenkomst kring Zuid Limburg
De term 'disruption' duikt steeds vaker op in de media. Het betekent dat organisaties en soms hele branches overbodig worden gemaakt door de toenemende snelheid van technologische ontwikkelingen. Deze vinden met name plaats doordat we in toenemende mate nieuwe business modellen kunnen ontwikkelen door slimmer gebruik te maken van data en IT.
15/02/2017
Ondernemers: schadevergoeding stuw Grave noodzakelijk
Ondernemers uit Zuidoost-Nederland roepen de minister van Infrastructuur en Milieu op om een compensatiemogelijkheid voor bedrijven te activeren door een noodfonds of compensatieregeling. De schade door de aanvaring bij de stuw van Grave kan niet tot het normale bedrijfsrisico gerekend worden en viel bovendien veel
15/02/2017
LWV-Tefaf
​Als Rembrandt nog een half jaar langer geleefd zou hebben, wat zou dan zijn volgende schilderij zijn geweest? Tijdens LWV-Tefaf op 14 maart a.s. zal Stephan Koopman ons laten zien hoever de technologie van Elevated Printing is gevorderd om deze "next Rembrandt" te maken. Natuurlijk wordt deze technologie op meer gebieden toegepast.
10/02/2017
'Invest-NL helpt structuur van economie te versterken'
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over het kabinetsbesluit om een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, genaamd Invest-NL, op te richten. 'Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde vervuld voor ons plan NL Next Level.
09/02/2017
De Limburgse Versnellingstafels - nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Tot 1 maart kunnen weer nieuwe ideeën worden ingediend voor de Limburgse Versnellingstafels. De essentie van De Limburgse Versnellingstafels: met elkaar aan de slag; sparren; elkaars ideeën verrijken en verdiepen om uiteindelijk tot concrete business opportunities te komen.
08/02/2017
Mogelijke peilfluctuaties n.a.v. werkzaamheden stuw Grave
Fluctuaties nog niet voorbij. Rijkswaterstaat informeert ons over mogelijke peilfluctuaties die komende dagen kunnen optreden in het stuwpand Sambeek-Grave in de Maas.
03/02/2017
Goede afspraken maken over bereikbaarheid buiten werktijd
​Door werknemers het recht te geven om buiten werktijd onbereikbaar te zijn, wil PvdA-lijsttrekker Asscher hen beschermen tegen werkstress. Steeds meer loopt werk- en privétijd door elkaar. En het bedrijfsleven is hierop alert. Zij zien in het maken van goede persoonlijke afspraken een betere oplossing
02/02/2017
App voor de export 'NL exporteert' vernieuwd
'NL exporteert', de eerste Nederlandse wereldwijde export-app voor ondernemers met grensverleggende ambities, is vernieuwd. Het is nu mogelijk om actualiteiten bij ondernemers onder de aandacht te brengen en om interactief en op maat informatie aan te bieden. Hiermee zijn er meer mogelijkheden om rendement te halen uit de
31/01/2017
Verschillen tussen vrouwen en mannen worden kleiner
​Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig, het verschil tussen vrouwen en mannen in arbeidsparticipatie neemt af en het verschil in uurloon is kleiner geworden. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel en is de emancipatie nooit af. Dat schrijft minister Bussemaker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer over de opbrengsten van haar emancipatiebeleid.
26/01/2017
WhoKnowsWhat opent deuren voor het bedrijfsleven
Innovatie is inmiddels de meest kritische succesfactor voor ieder bedrijf. En innovatie vereist kennis die lang niet altijd aanwezig is in de eigen organisatie. Universiteiten, hogescholen en campussen kunnen dan interessante partners zijn. WhoKnowsWhat is een nieuw en innovatief platform dat de deuren naar universiteiten, hogescholen en campussen opent voor bedrijven.
26/01/2017
Hans de Boer blijft nog drie jaar voorzitter van VNO-NCW
​Hans de Boer is voor een tweede termijn benoemd als voorzitter van ondernemingsvereniging VNO-NCW. Het dagelijks bestuur van VNO-NCW heeft hem daartoe verzocht. Door de verlenging van drie jaar zal De Boer tot medio 2020 het boegbeeld van VNO-NCW zijn.
25/01/2017
Flitsenquête duurzaam ondernemen
VNO-NCW ontmoet steeds meer ondernemers die met groene innovatieve producten en diensten flink aan de weg timmeren. Omdat zij vooruitstrevend zijn, lopen zij vaak tegen verouderde wet- en regelgeving aan. Via deze korte enquête willen wij beter zicht krijgen op deze belemmeringen, zodat wij onze lobby voor een goed ondernemingsklimaat in de regio kunnen aanscherpen.
24/01/2017
Scheepvaart op de Maas volledig hervat
​De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is weer volledig mogelijk. Op dat moment bereiken de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal een gelijk niveau, zodat de keersluis Heumen geopend kan worden en ook het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal weer wordt opgestart.
19/01/2017
LWV en EVO Fenedex opgelucht dat aanleg tijdelijke breuksteendam op schema ligt
​Naar verwachting is vanaf maandag 8.00 uur beperkte scheepvaart mogelijk tussen Grave en Sambeek. Vanaf dinsdag zal dan het scheepvaartverkeer op gang komen volgens opgave van Rijkswaterstaat.
17/01/2017
Zakendoen met Rusland, nieuwjaarsbijeenkomst NRCH
De NRCH-nieuwjaarsbijeenkomst Rusland is inmiddels een traditie onder het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is in Rusland. Gemiddeld bezoeken ruim 80-100 ondernemers dit evenement. Het is een gemêleerd gezelschap, waarbij zowel vertegenwoordigers van multinationals aanwezig zijn als ook het midden- en kleinbedrijf, overheid en NGO's. Juist deze combinatie leidt tot interessante zakelijke ontmoetingen, waardoor ondernemers betere inzichten en nieuwe ingangen verwerven in Rusland.
16/01/2017
Sociale ondernemersagenda
Samen met de LWV ontwikkelen VNO-NCW en MKB-Nederland een nieuwe sociale ondernemersagenda 2018-2021. Onze ideeën hierover bespreken we graag met onze leden en daarbij maken we ook graag gebruik van uw kennis van de praktijk van het ondernemen. De sociale agenda zal gaan over onder meer aantrekkelijk werkgeverschap, persoonlijke dienstverlening, onderwijs, een leven lang ontwikkelen en sociale zekerheid.
11/01/2017
Bedrijfsleven hard geraakt door stremming Stuw Grave!
​Door een aanvaring met de stuw bij Grave is de belangrijkste vaarweg naar het zuiden gesloten vanaf 29 december vorig jaar. Per jaar passeren hier ca. 9000 schepen, kijkend naar normale werkweken komt dit neer op ruim 200 schepen per week. De goederen op deze schepen kunnen nu niet op de plaats van bestemming komen zonder om te varen of een ander vervoersmiddel te gebruiken. Indien deze bedrijven zouden besluiten om bijvoorbeeld over te stappen op wegvervoer ontstaan nog veel grotere maatschappelijke problemen.
09/01/2017
Economische impact defecte stuw bij Grave
De defecte stuw bij Grave zorgt ervoor dat de belangrijkste vaarweg naar het zuiden niet toegankelijk is. Afgelopen dinsdag gaf Rijkswaterstaat aan 'enkele dagen' nodig te hebben voor een oplossing maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger. Op dit moment is er nog geen zicht op de termijn waarop het scheepvaartverkeer hervat kan worden. Tegelijkertijd neemt de druk
04/01/2017
Next generation Industrie: een kans voor Nederland
Op dinsdag 7 februari 2017 staat de nieuwe editie van de Dag van de Industrie in het teken van de next generation. De volgende generatie van het innovatiebeleid, van de politiek en van ondernemingen. Steeds vanuit het centrale thema: de veelzijdigheid van de Nederlandse industrie voor oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
02/01/2017
Maak uzelf zichtbaar op onze site!
Maak uzelf zichtbaar voor andere LWV-leden en stuur ons uw pasfoto digitaal. Deze pasfoto is dan zichtbaar in het ledengedeelte van de LWV site. Voor u naar een bijeenkomst gaat kunt nog even de deelnemerslijst raadplegen. Dit kan via de link in de uitnodiging maar ook via de agenda op onze site (na inloggen).
02/01/2017
De Limburgse Versnellingstafels: een boost voor open innovatie en samenwerking in het MBK
Donderdag 15 december jl. vond in het Ondernemershuis in Roermond het Slot Event plaats van de najaarsronde van de Limburgse versnellingstafels. De deelnemers aan de Versnellingstafel hebben de afgelopen twee maanden onder begeleiding van een innovatie-expert en met collega-ondernemers

 Meer nieuws...

Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
Berichten uit voorgaande jaren