U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  Nieuws

Skip Navigation Linksnieuws

                                                                                                   

 Nieuwsberichten

15/09/2020
Virtuele handelsmissie op 23 september 2020 - GET2KNOW Your Neighbours EUREGIO
De Luxemburgse Kamer van Koophandel en Enterprise Europe Network hebben het meerdaagse bezoek van de Luxemburgse delegatie in het kader van "GET2Know Your Neighbours" vanwege COVID-19 omgezet naar een virtuele handelsmissie.
15/09/2020
Ondernemers positief over koers om investerend uit de crisis te komen
'Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen.'
07/09/2020
‘Groeifonds belangrijke stap voor duurzamer en sterkere economie’
'Het nieuwe Nationale Groeifonds van 20 mld. euro is een belangrijke stap voor een sterkere en duurzamere economie en investeringen in de toekomstige welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.' Dat zeggen LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het vandaag gepresenteerde plan van de Ministers Hoekstra (Fin) en Wiebes (EZK).
01/09/2020
Word nu lid!
en ervaar net als 1.300 mede-ondernemers ook de kracht van de LWV.
28/08/2020
Ondernemers: ‘Derde noodpakket goede basis komende maanden’
'Met het derde noodpakket ligt er een goede basis voor de komende maanden.' Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de maatregelen die het kabinet zojuist heeft gepresenteerd.
28/08/2020
​Hans de Boer trapt landelijke afscheidstournee af in Limburg met bezoek aan Scelta Mushrooms
De Limburgse Werkgevers Vereniging heeft deze week met Hans de Boer, voorzitter van de landelijke koepel VNO-NCW, een bezoek gebracht een Scelta Mushrooms in Venlo. Hiermee hebben ze het startschot gegeven voor de afscheidstour van De Boer waarbij hij een bezoek brengt aan verschillende bedrijven door het hele land.
25/08/2020
Circulaire Economie leeft bij ondernemers in Limburg
Dit blijkt een de interessante resultaten die de Limburgse Werkgevers Vereniging opgehaald heeft uit een enquête onder haar leden. Dat circulair verantwoord ondernemen kansen biedt spreekt inmiddels voor zich aangezien veel ondernemers inmiddels een actieve duurzaamheidsstrategie hanteren of een ambitie hiertoe hebben. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat Circulaire Economie, oftewel het in de kringloop houden van materialen en grondstoffen, hier een onderdeel van is. Uit de enquête blijkt dat er wel nog de nodige aandacht gegeven moet worden aan de uitvoering. De LWV gaat hierdoor aan de slag met Limburg Circulair en Afvalvrij!
14/08/2020
De Limburgse Werkgevers Vereniging roept gemeenten op de ondernemerslasten niet te verhogen
In een brief aan de gemeenten roept de LWV op om de ondernemerslasten niet te verhogen. Alle gemeenten in Limburg zijn op dit moment bezig met hun begroting voor het volgende jaar. In deze pittige tijden zal het voor veel gemeenten waarschijnlijk moeilijk zijn hun begroting rond te krijgen. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) dringt erop aan om eventuele gaten in de begroting niet op te vullen door de lasten voor ondernemers te verhogen.
07/08/2020
Ondernemersorganisaties: voor vermijden van een tweede coronagolf zijn duidelijke landelijke preventieve maatregelen nodig
Ondernemersorganisaties LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn evenals het kabinet zeer bezorgd dat het Coronavirus de ruimte wordt gegeven van een nieuwe gevaarlijke opmars. 'Een tweede golf is desastreus voor de economie; het zal honderd duizenden mensen hun baan kosten.
30/07/2020
LWV Pop-up Tour
De LWV gaat tijdens de Tour de France op donderdag 10, 17 en 24 september met de officiële LWV Pop-up Tour op pad door Limburg. Een drie weken durende tour, elke donderdag live van 12.00 tot 13.00 uur met spraakmakende ondernemers en oud profs Danny Nelissen en Bram Tankink.
23/07/2020
‘Tweede opleving virus voorkomen: houd je aan de coronaregels’
LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen, zowel ondernemers als consumenten, op om zich aan de RIVM-regels en alle vastgestelde sectorprotocollen te houden. Ook zou iedereen zich zo snel mogelijk moeten laten testen bij klachten. Zo kan een nieuwe opleving van het coronavirus worden voorkomen.
20/07/2020
Om uit de crisis te komen is meer nodig dan het huidige steunpakket van de overheid. Ondernemer bereid te investeren echter omzetverlies dreigt.
Dankzij een combinatie van overheidssteun en aanpassingsvermogen wordt naar verwachting door veel ondernemers de coronacrisis doorstaan. Dit vergt veel investeringen en inventiviteit. Ondanks deze inspanningen wordt rekening gehouden met omzetverlies. Er moet meer gekeken worden naar maatwerk en naar de opvolgfase van de financiële maatregelen die de overheid getroffen heeft. De economie moet weer op gang getrokken worden. Dat blijkt uit een enquête die de Limburgse Werkgevers Vereniging gehouden heeft onder haar leden.
01/07/2020
Inventarisatie reshoring
De LWV onderzoekt de behoeften van leden om aan de slag te gaan met Reshoring. Heb jij de intentie om de mogelijkheden van reshoring te onderzoeken, ben je al druk doende of wil je meer informatie over dit thema? Meld je dan bij één van de expertisemanagers via de LWV app of per mail! Dan gaan we samen aan de slag om jou te ondersteunen.
30/06/2020
LWV neemt deel aan de Challengegroup Maastricht Aachen Airport
Sinds vorige week neemt de LWV, namens het Limburgse Bedrijfsleven, plaats in de challengegroup Maastricht Aachen Airport. In deze challengegroep wordt de nieuwe overlegstructuur voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven besproken. In het overleg, geleidt door Pieter van Geel, zitten afgevaardigde van de politiek, omwonenden en namens het bedrijfsleven, de LWV.
30/06/2020
LWV: 'Dringend aanpassingen in economisch noodpakket nodig'
'Het tweede economische noodpakket is heel goed, toch komen er steeds meer weeffouten boven water die dringend reparatie verdienen.' De ondernemersorganisaties pleiten verder voor enkele wijzigingen in de NOW 2.0 waardoor seizoenbedrijven beter geholpen zijn. LWV staat hier volledig achter.
29/06/2020
Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen
Hoort je onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heb je moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je vanaf 30 juni 2020 12.00 uur t/m 30 oktober de TVL-subsidie aanvragen.
24/06/2020
Onvoldoende draagvlak voor afschaffen geborgde waterschapszetels
Maandag 22 juni besprak de Tweede Kamer het rapport dat de Commissie Boelhouwer schreef over geborgde zetels bij de waterschappen. De Commissie adviseerde om deze zetels af te schaffen, maar als bedrijfsleven adviseerden we de Kamer om dit advies naast zich neer te leggen. Het bedrijfsleven is dan ook blij dat een ruime Kamermeerderheid onze zienswijze deelt.
27/05/2020
‘Laat grotere mkb- en familiebedrijven niet in de kou staan met de vaste lasten’
'Het tweede noodpakket om ondernemers door de coronacrisis te helpen is goed. Alleen de vergoeding voor de vaste lasten -de zogeheten TVL-regeling- is te beperkt voor veel grotere mkb- en familiebedrijven in de gesloten en daaraan toeleverende sectoren. Ook dreigen onterecht allerlei bedrijven buiten de boot te vallen.'
20/05/2020
Goed dat noodpakket wordt verlengd, maar gesloten sectoren nog onvoldoende geholpen
Het is een goede zaak dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd en wordt verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten. Wel is de nieuwe (TVL MKB) regeling die hiervoor is ontwikkeld te beperkt
19/05/2020
Ondernemers positief over doorzetten versoepelingen, maar meer was mogelijk
Ondernemersorganisaties LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet de geplande opening van een aantal sectoren per 1 juni doorzet. Wel hadden ze gehoopt op enkele extra versoepelingen. Dat zeggen ze in reactie op de persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge
15/05/2020
Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen
In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.
15/05/2020
Hoe studenten je verder kunnen helpen - Ontmoet je toekomst
​Cruyff wist het al: 'elk nadeel heeft z'n voordeel'. De huidige tijd dwingt tot een andere kijk op zaken: is mijn huidige businessmodel houdbaar, wat vinden mijn klanten nu belangrijk, wie zijn mijn nieuwe samenwerkingspartners, hoe digitaliseer ik mijn processen? Kortom vragen waarover je zult nadenken en waarbij Zuyd je zou kunnen helpen.
13/05/2020
60 procent internationale ondernemers ervaart groeiende handelsbarrières door Corona
De coronacrisis raakt ook Nederlandse ondernemers in het buitenland inmiddels midscheeps, zo blijkt uit nieuw onderzoek van NLinBusiness onder internationaal opererende Nederlandse (mkb-) bedrijven. 60% ervaart groeiende handelsbarrières. Ook verwachten de onderzochte bedrijven bijna de helft minder omzet te draaien in 2020. 'Voor Nederland is dit extra zuur, omdat we als open economie juist sterk afhankelijk zijn van internationale handel. We moeten er alles aan doen om
06/05/2020
Ondernemers blij met gevraagde opening economie in fases
Ondernemers zijn verheugd dat het kabinet in meerdere stappen verschillende sectoren in de economie weer wil openstellen. ’Dit biedt veel ondernemers weer perspectief en we benadrukken al enkele weken dat zo’n stapsgewijze aanpak kan, als iedereen zich aan de 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften houdt. We
29/04/2020
LWV versterkt Euregionale ketens met SWE
Nu de Corona crisis in volle kracht toeslaat en productieketens dreigen stil te vallen, hebben bedrijven betrouwbare partners nodig. Ook na de crisis, wanneer de economie zo snel als mogelijk weer op volle kracht moet draaien, wordt verwacht dat bedrijven hun logistieke ketens grondig zullen heroverwegen. Vijf werkgeversorganisaties uit de Euregio Maas-Rijn gaan mee op zoek naar partners in de logistieke ketens van de wederzijdse leden.
27/04/2020
LWV lanceert nieuwe app!
Lees hier alles over de talloze functies van de LWV-app waarbij onze pijlers nóg sterker worden benadrukt, want: LWV verbindt, versterkt en vertegenwoordigt.
24/04/2020
Fiscaal pakket Vijlbrief belangrijke steun in rug ondernemers
Staatssecretaris Vijlbrief heeft vandaag een fiscaal pakket gepresenteerd om ondernemers verder te ondersteunen. 'Vijlbrief laat hiermee zien dat hij goed oog heeft voor de liquiditeitsproblemen van bedrijven in deze crisis en bereid is waar nodig aanvullende maatregelen te nemen'. Niettemin zouden de voorgestelde maatregelen aan effectiviteit kunnen winnen, bijvoorbeeld door de coronareserve te combineren met uitbreiding van de verliesverrekeningsregels en bestaande gevallen te ontzien bij de Wet op excessief lenen.
22/04/2020
LWV zeer verheugd met extra loonsteun
De lobby die de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met VNO-NCW heeft opgezet om ook concerns met noodlijdende dochterbedrijven gebruik te kunnen laten maken van de NOW-regeling, is geslaagd. Door de vele contacten met haar leden gedurende de afgelopen weken kwam veelal naar voren dat goedlopende concerns met niet goed draaiende dochterbedrijven
21/04/2020
Dividenduitkering tijdens de coronacrisis
​De coronacrisis leidde de afgelopen tijd tot enkele opvallende krantenkoppen. Zo geven verschillende ondernemingen gehoor aan de oproep van aandeelhouders om dividenduitkeringen (voorlopig) te schrappen. Zelfs bij Shell, dat al sinds jaar en dag een stabiel dividendbeleid voert, staat het uitkeren van dividend onder druk.
21/04/2020
Levert Corona overmacht op?
Het Coronavirus raast over de wereld en heeft grote gevolgen voor ondernemers. Bedrijven sluiten uit voorzorg hun deuren, evenementen worden geannuleerd en werknemers blijven massaal thuis. De gevolgen van het Coronavirus zullen nog wel even voortduren. Wat voor juridische aansprakelijkheid kan dit voor u als ondernemer met zich meebrengen en waar moet u nu op letten?
21/04/2020
Begrip, maar ook klemmende opgave om aan economie te werken
Het is een ongelooflijk moeilijk dilemma waarvoor het kabinet staat, namelijk enerzijds de wens om de samenleving weer te openen terwijl dan anderzijds het risico levensgroot is dat het virus weer oplaait. Maar er is ook een oplopende frustratie bij ondernemers over onvoldoende erkenning van de schrijnende economische
10/04/2020
1,8 Miljoen subsidie voor project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo
​Ondernemend Venlo heeft samen met haar projectpartners de LWV, de gemeente Venlo en Rabobank Venlo een subsidie toegekend gekregen voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen van ruim 1,8 miljoen Euro. De subsidie wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de Provincie Limburg.
08/04/2020
Handige rekentool NOW regeling
Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.
08/04/2020
Goed dat witte vlekken in noodpakket steeds verder worden ingevuld
Het kabinet heeft weer een aantal stappen gezet om ondernemers door de corona-crisis te helpen met liquiditeitssteun. De maatregelen helpen met name voor toeleveranciers, grotere mkb-bedrijven en jonge snelgroeiende bedrijven.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de zojuist gepresenteerde extra maatregelen. Eerder al hadden de organisaties hiervoor gepleit. 'Ondertussen moeten we met elkaar continu blijven werken aan verdere
31/03/2020
Nieuwe informatie over de NOW regeling
Vandaag is de inhoud van NOW-regeling gepresenteerd door minister Koolmees. Wij zijn blij dat de NOW-regeling verder bekend is en dat het loket voor ondernemers snel opengaat. Voor veel bedrijven telt nu namelijk werkelijk elke dag. Wij hebben de nieuwe informatie voor je bekeken. Dit is wat je nu zeker moet weten over de NOW-regeling.
30/03/2020
Kabinet maakt in recordtijd twee regelingen vanwege coronacrisis
Het kabinet heeft in recordtijd twee regelingen in elkaar gezet om de economische schade van de corona crisis te beperken. Daarvoor verdienen ze een groot compliment. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de bekend gemaakte regelingen voor zelfstandigen (TOZO) en de eenmalige tegemoetkoming voor gesloten sectoren (TOGS). Samen met de vakbeweging was door de ondernemersorganisaties twee weken geleden aangedrongen op dergelijke maatregelen. Wel zien de
26/03/2020
Impact coronacrisis zeer groot op bedrijfsleven in Limburg
MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben samen met Parkmanagement Midden-Limburg, de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) en Ondernemend Venlo een onderzoek laten uitvoeren naar de impact van het coronavirus COVID-19 op het bedrijfsleven in Limburg.
26/03/2020
Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden
Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb'ers en ca. 2,3 miljoen banen afhankelijk zijn van internationale handel.
25/03/2020
Wanneer mag je een werknemer ziek melden? #coronavirus
​Wanneer is er sprake van ziekte door het coronavirus en kun je een werknemer ziekmelden? En wanneer moet je gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (voorheen werktijdverkorting)? Lees het hier.
24/03/2020
Online oplichting tijdens coronacrisis
​De inperkingsmaatregelen rondom het coronavirus dwingen veel mensen om thuis te werken. Dat betekent automatisch dat veel overleg en afstemming online gebeurt. Criminelen proberen hiervan te profiteren door phishingmails en computervirussen te verspreiden. Dat vraagt om extra alertheid.
19/03/2020
Liquiditeit bevorderende maatregelen
Er zijn een aantal maatregelen die je als ondernemer kunt nemen om je liquiditeit te bevorderen. Dit gaat van terugvordering transitievergoedingen tot het sneller innen van lokale overheidsbetalingen. Maar ook uitstel van terugbetaling van leningen en lokale belastingen. Klik door om te zien wat er mogelijk is.
19/03/2020
Oproep aan gemeenten om ondernemers bij te staan
Het kabinet laat daadkracht zien met een indrukwekkende set aan maatregelen. Wij zijn onder de indruk van de lobby en impact van onze landelijke ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. Maar ook van de lobby van de werknemersorganisaties zoals de FNV en het doorpakken van het kabinet. Deze maatregelen leveren voor onze ondernemers van klein tot groot meerdere mogelijkheden op om de eerste weken van deze crisis door te komen met behoud van werkgelegenheid.
17/03/2020
Vraag en aanbod
Vraag en aanbod: laat ons weten wat je nodig hebt! Ondernemers weten als geen ander kansen te creëren en te verzilveren, ook in tijden van crisis. Dáár komt de waarde van het netwerk van de LWV écht tot uiting! Oplossingen zitten vaak in een verrassende hoek Waar de ene ondernemer een beroep moet doen op werktijdverkorting, kampt de andere juist met personeelstekort.
17/03/2020
Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen
Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet,' dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het zojuist gepresenteerde pakket extra maatregelen. Ook de LWV sluit zich hierbij aan. LWV-voorzitter Giel Braun: "De komende dagen moeten we met elkaar
16/03/2020
Informatie over het Coronavirus voor ondernemers
De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Sectoren als de toerisme, horeca en evenementen maar bijvoorbeeld ook sportscholen liggen nagenoeg
12/03/2020
4 Corona-scenario’s met maatregelen
Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario's uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het Corona-virus beheersbaar blijven. De scenario's lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie. Veel van de
06/03/2020
Laat Limburg shinen in de innovatie top-100
De inschrijving van de KVK Innovatie top 100 2020 is weer gestart. Dit jaar is het de 15de editie en onze ambitie is om zeker 10 bedrijven vanuit Limburg in de top 100 te hebben. ​​Wil jij de zichtbaarheid van jouw bedrijf en jouw innovatie vergroten? Doe dan mee. Het levert je veel publiciteit op.​​
04/03/2020
Coronavirus: Bedrijfsleven alert maar geen paniek
Uit een enquête die de LWV deze week onder haar leden heeft uitgezet blijkt dat veel ondernemers zich voorbereid hebben om hun bedrijf/medewerkers te beschermen tegen het Coronavirus. Maar liefst 68% van de respondenten heeft maatregelen genomen, variërend van extra zeepdispensers (41%) tot beleid bij begroeting (34%) en het annuleren van buitenlandse trips (34%). 26% heeft medewerkers de mogelijkheid geboden om thuis te werken.
03/03/2020
Ingrid Thijssen volgt Hans de Boer op als voorzitter VNO-NCW
​Ingrid Thijssen (51) is door het dagelijks bestuur van VNO-NCW benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging VNO-NCW voor de komende drie jaar. Zij volgt per 1 juli aanstaande Hans de Boer op, die dan na twee periodes afscheid neemt. "We staan als land voor grote veranderingen, onder meer op het gebied van klimaat en energie en verdergaande digitalisering. Wij zien ook dat er tegelijkertijd spanningen zijn in de samenleving, met terechte zorgen van veel mensen over onder andere werk, wonen en inkomen.
14/02/2020
Doe mee aan het onderzoek internationale werkemers
De LWV maakt deel uit van de taskforce Internationale Werknemers. De Task Force doet onderzoek naar de internationalisering van de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van werkgevers en internationale medewerkers op het gebied van wonen. Doel van dit onderzoek is het beleid van gemeenten en provincie beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Graag vragen wij je medewerking aan het onderzoek van de Task Force
30/01/2020
Vacatures binnen LWV
In verband met onze groei en ambities zijn wij op zoek naar een ondernemende relatiebeheerder en een marketing-, communicatie en event manager. Wil je meer weten? Lees dan snel verder.
24/01/2020
Arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om evenwichtige oplossingen
​De LWV deelt met commissie Borstlap dat doorgeslagen flex om oplossingen vraagt, maar tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten is niet de route. Het is niet juist ondernemers gelijk te behandelen als andere werkenden, terwijl zij bestaansrisico's geheel voor eigen rekening nemen. Goed te
16/01/2020
Fasewisselinge project N280 Roermond
In de nacht van donderdag 23 januari op vrijdag 24 januari a.s. wordt gestart met de volgende fase van de verdiepte ligging van de N280, ten westen van de Wilhelminasingel in Roermond. Dat heeft gevolgen voor het verkeer, dat op sommige punten anders moet gaan rijden. Dit is een belangrijke fasewisseling voor het verkeer op de N280 en vooral voor jou als en weggebruiker.
14/01/2020
Win een plek in het Nederlandse paviljoen op Dubai Expo 2020
​Innovatieve Nederlandse bedrijven in de voedsel-, water- en energiesector kunnen meestrijden om een plek in het Nederlandse paviljoen van de Dubai Expo 2020. De Netherlands Business Council UAE (NBC) roept bedrijven op om zich aan te melden voor deze nieuwe NBC 2020 Award. De prijsuitreiking biedt een platform aan innovatieve bedrijven die hun producten of diensten willen ontplooien in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) en waar zij zich kunnen verbinden met de meer dan tweehonderd leden van de NBC in de Verenigde Arabische Emiraten.
14/01/2020
Aanbevelingen om Nederland voor te bereiden op drogere zomers
​De extreem droge zomer van 2018 en de droogte die dit jaar voortduurde in Oost- en Zuid-Nederland hebben ons waterbeheer op de proef gesteld. Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland moeten we daarom meer rekening houden met de beschikbaarheid van zoetwater. Ook moeten waterbeheerders zich beter voorbereiden op drogere zomers. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de beleidstafel Droogte die minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vorig jaar instelde. In het eindrapport staan nu 46 aanbevelingen daarvoor.
09/01/2020
Brabant, Zeeland en Limburg slaan handen ineen voor prioritering infrastructuur
​Met een gedeelde visie op infrastructuur in Zuid-Nederland willen VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met de betrokken provincies de bereikbaarheid van de regio versterken. De ondernemingsverenigingen bespraken deze gedeelde visie onlangs tijdens een overleg met gedeputeerden van de provincies Zeeland, Brabant én Limburg.
08/01/2020
Ondernemend Limburg: ‘Stop het doemdenken, we staan er sterk voor!’
Ondernemend Limburg bestempelt 2020 als het jaar van de extra versnelling. Dit betekent niet alleen een tandje erbij voor de ondernemers, maar ook voor de verschillende overheden. Deze overheden zorgen namelijk voor de randvoorwaarden. 'De Limburgse economie staat er in algemene zin goed voor, maar we zijn nooit klaar. De politiek staat aan de lat en daarover blijven we in gesprek', stelt Léon Faassen, voorzitter van Ondernemend Limburg.
06/01/2020
Limburgse Werkgevers Vereniging
Informatie en maatregelen voor ondernemers over het Coronavirus

 Meer nieuws...

September 2020
Augustus 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
Berichten uit voorgaande jaren