U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  Nieuws

Skip Navigation Linksnieuws

                                                                                                   

 Nieuwsberichten

16/04/2019
SER pleit voor meer vrouwen in top bedrijven
​Het bedrijfsleven moet meer vrouwen in topposities benoemen. Die oproep doet Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), aan bestuurders in het kader van een advies dat de SER voorbereidt over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en van commissarissen schommelt al jaren tussen de 10 en 15 procent.
15/04/2019
LWV Plaza tijdens Limburg Leads
​Op 15 en 16 mei a.s. is de LWV met een LWV Plaza vertegenwoordigd met een aantal leden uit o.a. de maakindustrie, automotive, logistiek, bouw en zakelijke dienstverlening.
09/04/2019
LWV ondersteunt oproep ondernemersraden m.b.t. CO2-heffing
De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) herkent zich in de vrees die de ondernemersraden van grote bedrijven (waaronder Sabic en OCI) hebben dat al te drieste doorvoering van platte CO2 taks ten koste kan gaan van werkgelegenheid, met name ook in Limburg. De LWV is van mening dat onze planeet een goed doordacht klimaatbeleid vraagt en dat ombuigingen noodzakelijk zijn. Een platte CO2-heffing waarbij bedrijven, ongeacht hun inspanningen hierin, extra worden belast zou echter averechts kunnen werken.
09/04/2019
De spelregels van een concurrentie- of relatiebeding
In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt door de ex-werkgever steeds vaker een beroep gedaan op een concurrentie- of relatiebeding. Dat gebeurt niet altijd met succes. Wat zijn de spelregels van een concurrentie- of relatiebeding en hoe zorg je ervoor dat je als werkgever zo sterk mogelijk staat?
27/03/2019
Ondertekening Sterk Techniekonderwijs Limburg
Limburgse partners, bestaande uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven, ondertekenden op 27 maart de plannen voor Sterk Techniekonderwijs voor de beide regio's in Limburg (Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg). Middels de subsidieregeling "Sterk Techniekonderwijs 2020-2023" komt jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het techniekonderwijs op het vmbo.
22/03/2019
Léon Faassen nieuwe voorzitter Ondernemend Limburg
Het federatiebestuur van Ondernemend Limburg heeft Léon Faassen afgelopen donderdag benoemd tot nieuwe voorzitter. Faassen volgt Monique Princen op die de voorzittershamer neerlegt vanwege het verstrijken van het voorzitterstermijn.
18/03/2019
Hans de Boer luidt met topbestuurders noodklok om aanwas topvrouwen
​Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, heeft vanochtend met het bestuur van de Stichting Topvrouwen en een aantal topbestuurders van grote bedrijven bij Euronext de ‘noodgong’ geluid. De groep vrouwen en mannen vindt dat de opmars van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven sneller kan. De toetreding van vrouwen tot de top van het bedrijfsleven staat op elke boardroomagenda, maar komt onvoldoende van de grond, vindt Marry de Gaay Fortman, voorzitter Stichting Topvrouwen.
18/03/2019
Welke vergunning is nodig voor dual use-goederen bij no deal-Brexit?
​Als het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart uit de Europese Unie treedt zonder terugtrekkingsakkoord (no deal-Brexit), dan moeten Nederlandse bedrijven die dual use-goederen willen uitvoeren naar het VK vanaf dat moment een geldige uitvoervergunning gebruiken. Dual use-goederen zijn goederen die meestal worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die ook militaire toepassingen kunnen hebben.
18/03/2019
Vereenvoudiging regelgeving Wajong
​De regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering wordt vereenvoudigd en samengevoegd. Dit moet hen stimuleren om mee te doen aan de samenleving en moet (meer) werken lonender maken. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
13/03/2019
Benut doorrekening Klimaatakkoord om tweespalt te beëindigen
Het is nu essentieel dat het Kabinet serieus werk maakt van het draagvlak, de investeringsangst bij burgers en bedrijven wegneemt. Zo moet de investeringsangst bij burgers en bedrijven worden weggenomen. Ook moet de overheid zelf een eerlijker deel van de rekening pakken in plaats van alles bij burgers en bedrijven te leggen.’
27/02/2019
In gesprek met Souad el Markhous, etnische zakenvrouw van het jaar
Succesvolle zakenvrouwen worden geïnterviewd tijdens de Etnische Zakenvrouwen Nederland Business Tour. Sheila Sitalsing maakt samen met haar publiek een reis door de loopbaan van deze mooie zakenvrouwen met hun inspirerende verhalen. Deze vrouwen laten zien dat ze er zijn en de top behalen wel degelijk kan. Door hun verhaal en ervaringen te delen, stimuleren zij anderen hun eigen (inspirerend) verhaal te creëren.
27/02/2019
Fiscale actualiteiten, waar moet je rekening mee houden?
​Wat gaat er wel en wat gaat er niet door op het gebied van de arbeidsmarktwet? De proeftijd van 5 maanden heeft het bijvoorbeeld niet gehaald in de Tweede Kamer. De berekening van de transitievergoeding verandert en payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn. De werkkostenregeling zal per 2020 worden verruimd.
22/02/2019
85% van de Limburgse ondernemers ondervindt hinder op Limburgse wegen!
Uit een enquête die de LWV recentelijk onder haar leden heeft uitgezet blijkt dat veel ondernemers bereikbaarheid een groot probleem vinden. Maar liefst 85% van onze leden ondervindt bedrijfsmatige hinder op de Limburgse wegen. Een goede bereikbaarheid gecombineerd met een optimaal
20/02/2019
Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten
Provincie Limburg, gemeenten en Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg) hebben vandaag de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten. De Provincie heeft hiervoor, mede namens de gemeenten en Ondernemend Limburg, een Coördinator Arbeidsmigranten aangesteld. De Limburgse economie draait op volle toeren. De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit tevoren.
15/02/2019
Economische missie naar Vietnam met minister-president Mark Rutte
Wilt u zakendoen in Vietnam of bestaande contacten uitbreiden? Ga dan van zondag 7 tot en met vrijdag 12 april mee met de economische missie naar Vietnam. Deze missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister van Infrastructuur en Water Cora van Nieuwenhuizen en directeur-generaal Agro en Natuur, Marjolijn Sonnema. Zakelijk missieleider is de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer.
12/02/2019
Samenwerken aan sterk techniekonderwijs - subsidieregeling
Bedrijven die samen willen werken met het technisch (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo) in de regio om aantrekkelijk technisch beroepsonderwijs te behouden, kunnen hiervoor financiering krijgen. Lees meer voor de flyer met uitleg over de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 en voorbeelden van co-financiering (in geld en in natura mogelijk) vanuit het bedrijfsleven.
05/02/2019
LWV blij met lage WW-premie scholieren en studenten in WAB
LWV is verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die sinds december gevoerd werd tegen enkele maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW. De LWV had graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.
04/02/2019
Innovatiesubsidie CO2-reductie per februari opengesteld
Er komen nieuwe financiële ondersteuningsmogelijkheden voor investeringen in innovatieve projecten voor CO2-reductie in de industrie en flexibilisering van het elektriciteitssysteem. De regeling gaat al begin februari open onder de naam DEI+.
01/02/2019
Studenten helpen ondernemers in strijd tegen cybercrime
Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen binnenkort zelf via een scan in kaart brengen of hun digitale veiligheid in orde is. Ook kunnen ze straks studenten van Leeuwenborgh/Arcus inschakelen, die onder specialistische begeleiding een scan maken van de digitale veiligheid van het
30/01/2019
3 finalisten Topvrouw Limburg 2019 bekend
​Een onafhankelijke jury heeft vandaag de drie kandidaten voor de titel Topvrouw Limburg 2019 bekendgemaakt. Lizbeth van den Boogaart (Directeur Fresh Park Venlo) uit Venlo, Petra Dassen-Housen (Burgemeester Gemeente Beesel) uit Beesel en Astrid Roebroeck-Pinckaers (Eigenaar Ricoh Document Center Zuid) uit Geleen.
25/01/2019
Vacature parkmanager Midden-Limburg
Ben jij en echt organisator en woon je in Midden-Limburg, dan is Parkmanagement op zoek naar jou! ​Een modern bedrijventerrein is meer dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Belangrijke pijlers zijn onder andere veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Parkmanagement handhaaft en verbetert de kwaliteit van die pijlers continu in samenwerking met publieke en private betrokken partijen.
25/01/2019
Toekomst van de technologie en innovatie: een kans of bedreiging
Op 1 februari 2019 wordt het thema 'Toekomst van technologie en innovatie' besproken tijdens de jaarlijkse Bilderbergconferentie. Als extra aanvulling op deze conferentie is er een podcast gemaakt door VNO-NCW met Hans de Boer en drie gasten: Max Welling, hoogleraar machine learning aan de Universiteit van Amsterdam (en bekend van De Wereld Draait Door/DWDD), Rina Joosten, medeoprichter van Seedlink en Jeroen van den Hoven, professor ethiek aan de TU Delft.
22/01/2019
Overbruggingsregeling transitievergoeding
Als je een werkgever bent met een klein bedrijf is de transitievergoeding die je moet betalen bij ontslag vaak een behoorlijke kostenpost. Dat kan zo hoog oplopen dat het onbetaalbaar dreigt te raken. Gelukkig is er de overbruggingsregeling. En de voorwaarden van deze regeling zijn per 1 januari 2019 dusdanig gewijzigd, dat meer mkb-ondernemers met een klein bedrijf er gebruik van kunnen maken.
22/01/2019
Cyberweerbaarheid op 1 februari
Op 1 februari lanceren het Platform Veilig Ondernemen Limburg en de Brightands Smart Services Campus het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid. De doelstelling van het centrum is om laagdrempelige informatie en voorlichting te bieden voor MKB-bedrijven. Onderzoek van PVO Limburg laat zien dat het bewustzijn van cyberrisico's het laatste jaar is toegenomen maar dat er nog steeds veel bedrijven zijn die het idee hebben dat het hun niet aangaat. Het ECCW is een samenwerking waarbij ook de
15/01/2019
Vouchers voor 50 procent korting voor onderzoek duurzamer ondernemen
​Ondernemers met internationale ambities kunnen volgend jaar weer vouchers voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) aanvragen. Met deze subsidieregeling krijgen midden- en kleinbedrijven (mkb) 50 procent terug van de onderzoekskosten naar duurzaam en verantwoord ondernemen in de internationale handelsketen. De afgelopen jaren maakten al 150 ondernemers gebruik van een imvo-voucher.
15/01/2019
Informatiedag over vragen en problemen markttoegang
Ervaart u wel eens markttoegangsproblemen wanneer u handelt met landen buiten de EU? Wilt u weten wat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid dan voor u kunnen betekenen? Kom dan naar de Markttoegangsdag op woensdag 6 februari. Naast uitleg door de Europese Commissie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, is er veel ruimte om vragen te stellen en zijn er enkele interactieve themasessies gericht op Turkije, China, Algerije, Egypte en Marokko.
15/01/2019
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019
​De Eerste Kamer heeft aan het eind van het jaar ingestemd met ruim zestig belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaaggaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt. Een groot deel van de maatregelen is per 1 januari ingegaan. Hier een beknopt overzicht:
10/01/2019
Ecologische voetafdruk
Familiebedrijf Geelen Counterflow in Haelen maakt grote drogers en koelers voor de voedingsmiddelenindustrie. Die verbruiken evenveel aardgas als vijfhonderd tot duizend gezinnen. Dat knaagt al een tijdje bij directeur Sander Geelen, die jaren geleden als wereldzeiler van nabij zag hoe door menselijk ingrijpen milieu en klimaat veranderen. ,,We hebben de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hier niet op het prikbord hangen. Maar enkele doelen blijken al in onze strategie
09/01/2019
Innovatieversneller voor ondernemers
​Innoveren is onontbeerlijk voor ondernemers om toekomstbestendig te zijn. Ondernemers hebben vaak een idee of een vraag maar weten niet waar ze terecht kunnen om daadwerkelijk een volgende stap te maken. "Er is een woud van bedrijven en instanties die hierin behulpzaam kunnen zijn, maar hoe weet de ondernemer wie hem hierin het beste kan helpen?"
08/01/2019
Versnellingstafels: Ondernemers zetten volgende stap
Afgelopen najaar mochten vier ondernemers hun idee pitchen voor de Limburgse Versnellingstafels. Via deze tafels zijn de vier ondernemers inmiddels geholpen met het daadwerkelijk realiseren van hun ideeën. Op 18 december kwam er een einde aan dit traject, in de vorm van een event op het hoofdkantoor van de LWV in Roermond, waar de deelnemers het eindresultaat presenteerden.

 Meer nieuws...

April 2019
Maart 2019
Februari 2019
Januari 2019
Berichten uit voorgaande jaren