U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  Nieuws

Skip Navigation Linksnieuws

                                                                                                   

 Nieuwsberichten

04/12/2019
Maak van UBO-register geen telefoonboek voor criminelen!
​Gegevens van aandeelhouders worden geregistreerd in een UBO-register. Vooral voor familiebedrijven kan dit grote consequenties met zich meebrengen. "Zij vrezen een soort telefoonboek voor criminelen", aldus Giel Braun, voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV.
04/12/2019
Quotum als breekijzer voor vrouwelijke toezichthouders!
De Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV vindt het positief dat een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het bindend vrouwenquotum. Meer vrouwen aan de top is een van de thema’s waar de LWV zich al jarenlang voor inzet. “Het quotum voor meer vrouwen in RvC van grote bedrijven is dan ook een goede zaak” zegt Cock Aquarius, die zich als bestuurslid van de LWV o.a. inzet voor meer vrouwen in topposities van bedrijven.
29/11/2019
Stikstofcrisis kost economie miljarden door gemiste investeringen
Bedrijven laten Nederland links liggen vanwege de stikstofcrisis. Daardoor dreigt de Nederlandse economie zo’n 4 miljard euro aan investeringen mis te lopen. Nu al is zo’n 1,5 miljard euro in rook opgegaan. Het gaat om bestaande bedrijven die niet kunnen uitbreiden en daarom uitwijken naar gebieden buiten Nederland. Maar ook om nieuwe bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, maar hun plannen uitstellen of annuleren. ‘Een groot deel van die investeringen draagt bij aan de verduurzaming van Nederland zoals de bouw van schonere fabrieken.
26/11/2019
Een warm welkom voor internationale werknemers
In de Poort van Limburg in Weert vond op 26 november het symposium 'Werkers zijn welkom' plaats. Ondernemend Limburg, (MKB-Limburg, LWV en LLTB), de provincie Limburg en Limburgse gemeenten willen met dit symposium komen tot een gezamenlijke koers en een concrete aanpak voor overheden en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat Limburg aantrekkelijker wordt én blijft voor werknemers die ervoor kiezen om in Limburg te werken. Van intentie naar actie, want ze zijn keihard nodig!
21/11/2019
Unieke samenwerking overheid en bedrijfsleven op bedrijventerrein Willem Alexander in Roermond.
De bedrijven aan het water op havenbedrijventerrein Willem-Alexander (WA) in Roermond en de gemeente Roermond, Waterschap Limburg en Provincie Limburg werken de komende maanden samen aan een voorstel in het kader van klimaatbeleid. Zij gaan het komende halfjaar na of hun afzonderlijke investeringsgelden kunnen worden gecombineerd, zodat alle bedrijven beter beschermd worden tegen een gevolg van de klimaatverandering: het risico van overstroming.
19/11/2019
Digital Trust Center helpt ondernemers met Basisscan Cyberweerbaarheid
​Het Digital Trust Center (DTC) heeft de Basisscan Cyberweerbaarheid gelanceerd. Hiermee kunnen ondernemers zelf op een laagdrempelige manier in korte tijd hun digitale veiligheid doorlichten en verbeteren. Dit is hard nodig, want één op de vijf bedrijven heeft jaarlijks te maken met een cyberincident dat leidt tot bijvoorbeeld diefstal van data zoals klantgegevens of tot financiële schade.
18/11/2019
De toekomst van MAA staat niet ter discussie
​LWV-directeur Huub Narinx onderschrijft in een brief aan de Statenleden van de Provincie Limburg het belang van Maastricht Aachen Airport voor het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Limburg. De LWV vindt niet dat de discussie hierover elke vijf jaar moet worden herkauwd. Aan de andere kant betekent het ook dat er niet getornd mag worden aan leefbaarheid en milieuafspraken.
13/11/2019
LWV teleurgesteld in uitstel PFAS-beleid
​De LWV vindt het uitermate teleurstellend dat het Kabinet een duidelijke PFAS-oplossing uitstelt tot 1 december. "Het kabinet creëert zo een zelfgemaakte economische ramp voor grondverzetters en baggeraars", aldus Huub Narinx. Een eenvoudige oplossing zou kunnen zijn dat er nu al een werkbare normering wordt bepaald en dat projecten door kunnen gaan.
05/11/2019
Taskforce en werkconferenties om PFAS-probleem aan te pakken
​Er komt een taskforce waarin bedrijven en overheden samenwerken aan oplossingen voor regio-overstijgende PFAS-knelpunten. Grond-, weg- en waterbouwbedrijven ondervinden namelijk veel problemen omdat het giftige PFAS op veel plekken in de bodem zit. Het kabinet wil de gezondheid en omgeving beschermen, maar ook zorgen dat projecten zo snel mogelijk door kunnen gaan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) stelt daarom een taskforce in, zo laat zij in een brief aan de Tweede Kamer weten.
31/10/2019
LWV overhandigt manifest PAS aan Gouverneur en Gedeputeerde
Tijdens de landelijke actiedag "Nederland van het slot" heeft LWV directeur Huub Narinx het manifest PAS overhandigd aan de Gouverneur en Gedeputeerde Mackus. LWV vindt het van belang dat er snel een oplossing komt zodat de Limburgse ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn, "ondernemen".
25/10/2019
Ondernemers voeren actie om stikstof- en PFAS-impasse te doorbreken
Onder de slogan 'Nederland staat op slot, politiek trek 't vlot' steunen meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. De organisaties hebben samen met deze stichting een manifest gemaakt dat ze woensdag willen aanbieden aan
10/10/2019
Week van de Veiligheid 2019 van start in Limburg met een bijeenkomst over cybercriminaliteit
Een week lang extra aandacht voor criminaliteitspreventie in Limburg. De aftrap was maandag 7 oktober in Roermond op het Ondernemersplein. Hier nam onder andere spreker Maria Genova ondernemers mee op een toer door het landschap van cybercriminaliteit. Waar zitten de risico's? Hoe kun je je onderneming beschermen en wat doe je als het een keer misgaat?
10/10/2019
LWV organiseert info avond PAS
​De LWV is verheugd met de aankondiging van de stikstofloketten door de Provincie Limburg. Huub Narinx, directeur LWV: "goed dat de Provincie stappen zet om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Wij merken ook dat er veel behoefte is naar de juiste informatie. Vandaar dat wij middels een informatieavond het bedrijfsleven informeren over de actuele stand van zaken".
07/10/2019
Maak werk van je talent in Limburg
Bij 200.000 Limburgers viel afgelopen weekend het magazine "Maak werk van je talent in Limburg" op de mat. Doel van dit magazine is mensen die nu nog niet actief deelnemen aan het arbeidsproces te enthousiasmeren "werk te maken van hun talent". Het is bekend dat er in onze provincie een personeelstekort is.
04/10/2019
LWV lanceert Brexit hotline!
Het IMF geeft aan dat na het Verenigd Koninkrijk zelf en Ierland, Nederland het hardst wordt geraakt. Is dit een doemscenario of zal het niet zo'n vaart lopen? Wat gebeurt er met de exporttarieven en onze concurrentiepositie? Levert het kansen op? Hoe kunnen we ons het beste voorbereiden? Om ondernemers bij te staan in hun Brexit uitdagingen heeft de LWV een Brexit hotline ingericht. Tot 31 oktober is deze dienst gratis.
02/10/2019
Negen kandidaten voor Limburg Export Award 2019
​Voor de Limburg Export Award 2019 zijn nog negen bedrijven in de race. Hieruit kiest de vakjury drie finalisten die gaan strijden om de award van € 10.000 plus een kunstwerk. De prijs wordt op 23 oktober voor de veertiende keer in successie uitgereikt, deze keer bij Dinnissen Proces Technology In Sevenum, de winnaar van vorig jaar.
01/10/2019
Last van de PAS? Laat het ons weten!
De uitspraak van de Raad van State omtrent het PAS heeft enorme gevolgen voor onze economie. Miljarden aan investeringen staan stil, alleen al voor Limburg betreft het meer dan 1500 projecten variërend van woningbouw, agrarisch tot infrastructurele werken. Heb jij als ondernemer last van de PAS? Meld het ons via lwv@lwv.nl
27/09/2019
De WAB: wat u moet weten voor 1-1-2020
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat een uitwerking van maatregelen die al in het Regeerakkoord waren aangekondigd. Het kabinet is de mening toegedaan dat de arbeidsmarkt uit balans is. Onderzoek wijst uit dat werkgevers hun keuze voor vast of flexibel personeel niet baseren op de aard van het werk, maar eerder op de kosten en de risico’s. Dit leidt ertoe dat steeds meer werknemers, vooral jongeren, flexwerk (moeten) doen. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met een pakket aan maatregelen, neergelegd in de WAB.
26/09/2019
Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden
Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom wil het kabinet komend jaar extra aandacht besteden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voor gezinnen met kinderen komt er extra financiële steun in de vorm van het kindgebonden budget. In het algemeen moeten Nederlanders meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt.
26/09/2019
Tips helpen werkgevers om personeel financieel fit te houden
Het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen, heeft een tipreeks gemaakt met korte tips voor werkgevers hoe zij personeel financieel fit kunnen krijgen en houden. Ook is de website vernieuwd en heet nu www.financieelfittewerknemers.nl.
26/09/2019
De WAB: wat u moet weten voor 1-1-2020
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat een uitwerking van maatregelen die al in het Regeerakkoord waren aangekondigd. Het kabinet is de mening toegedaan dat de arbeidsmarkt uit balans is. Onderzoek wijst uit dat werkgevers hun keuze voor vast of flexibel personeel niet baseren op de aard van het werk, maar eerder op de kosten en de risico’s. Dit leidt ertoe dat steeds meer werknemers, vooral jongeren, flexwerk (moeten) doen. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met een pakket aan maatregelen, neergelegd in de WAB.
25/09/2019
Wie wordt de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2019/2020?
Om aan jongeren de vele kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt in Limburg te laten zien en de regionale bedrijven onder jongeren te promoten is er voor de vijfde keer de verkiezing 'Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg' georganiseerd. Inmiddels zijn de koplopers per regio bekend. Lees verder om te zien wie dit zijn geworden.
20/09/2019
Bijna helft ondernemers vreest no-deal Brexit
​'Bijna de helft van de ondernemers (47%) vreest nog altijd een no-deal Brexit per 31 oktober'. Dat blijkt uit een onderzoek van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) onder ondernemers die zaken doen met het VK. Een iets kleinere groep verwacht uitstel (39%).
18/09/2019
Zo ziet de Miljoenennota er uit voor ondernemers
'Het kabinet maakt een aantal terechte afslagen in de nieuwe begroting.' Dat is de eerste reactie van VNO-NCW op de Prinsjesdagstukken. De ondernemingsorganisatie is blij dat er 2 miljard wordt uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woningen. Ook goed nieuws is dat er wordt onderzocht of er ook meer geïnvesteerd kan worden in infrastructuur en nieuwe technologie, al was wat meer ambitie op zijn plaats geweest volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.
17/09/2019
Laat werknemers meeprofiteren van toegenomen welvaart, nu en in de toekomst
​Investeer in techniekonderwijs en verlaag de loon- en inkomstenbelasting. Op die manier kunnen werknemers op korte termijn én in de toekomst -meer dan in het verleden- meeprofiteren van de toegenomen welvaart van ons land.
17/09/2019
Miljoenenschade Limburgs bedrijfsleven PAS
​Het Limburgse bedrijfsleven geeft aan miljoenen aan schade te hebben inzake de uitspraak van het PAS. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft onder haar leden een enquête uitgezet om de economische schade van de uitspraak omtrent het PAS in kaart te brengen. Met name bedrijven in de bouwsector en zakelijke dienstverlening gerelateerd aan de bouwsector geven aan
11/09/2019
'Komt een bedrijf bij de hacker..'
Tijdens de openingsbijeenkomst van de Week van de Veiligheid in Limburg nodigt Ondernemend Limburg, het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en Platform Veilig Ondernemen Limburg je uit op maandag 7 oktober voor een ontbijtsessie. Deze ochtend nemen cybercrime-specialisten je mee op een toer door het landschap van cybercriminaliteit. Waar zitten de risico's? Hoe kun jij jouw onderneming beschermen en wat doe je als het een keer misgaat?
11/09/2019
Potentie onderzoek lijn Antwerpen-Hamont-Weert
Op 3 september 2019 is het "Potentie onderzoek lijn Antwerpen-Hamont-Weert" bij de Rabobank in Weert gepresenteerd. De vereniging treinreizigers vervoer (vTv) heeft het rapport gepresenteerd aan de VVV-Midden-Limburg, de Natuur en Milieufederatie, de Rabobank en de LWV.
19/08/2019
Wie wordt de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2019/2020?
​De stembussen zijn geopend! Iedereen kan nu weer stemmen op zijn favoriete bedrijf via www.aantrekkelijkstewerkgever.nl. Tijdens de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg kan ieder bedrijf zich in de picture zetten bij studenten van MBO tot WO. Aanmelden mag nog steeds! We nodigen alle Limburgse bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan deze verkiezing. Aanmelden is kosteloos.
02/08/2019
Cybersecurity, haak je aan of haak je af?
E-mail berichten openen doen we de hele dag door zonder erbij na te denken. Maar het klikken op een link kan chantage – fraude- diefstal betekenen. Deze vorm van cybercrime noemen wij phishing. Hoe kwetsbaar is jouw bedrijf voor een phishingaanval? Vind het uit door jouw bedrijf op te geven voor de gratis MKB Phishing test. Phishing is vaak de eerste stap naar een aanval op digitaal gebied. Een makkelijke manier voor criminelen om binnen te komen.
02/08/2019
Unieke Vitale samenwerking LWV en Netwerk Vitaal Limburg
Nu stressklachten en burn-out steeds meer de overhand krijgen en de pensioenleeftijd steeds hoger wordt, is vitaliteit binnen organisaties belangrijker dan ooit. Een gezonde leefstijl en werkgeluk zijn thema's die steeds meer aandacht krijgen. Maar hoe pak je dit aan binnen jouw organisatie? Hoe ga je van strategie tot implementatie op de werkvloer en waar begin je?
01/08/2019
September en oktober weekend- en nachtafsluitingen tunnels A73
In september en oktober 2019 zijn de Roertunnel en de Swalmentunnel (A73) twee weekenden en drie nachten gesloten. Rijkswaterstaat verplaatst dan de lokale tunnelbediening naar de Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond. Om de hinder voor weggebruikers en de omgeving te beperken, worden de werkzaamheden gecombineerd met reguliere onderhoudswerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via de snelweg A2 en snelweg A67 en moet rekening houden met extra reistijd.
22/07/2019
Vraag Europese btw terug uit 2018
​Heeft uw onderneming in 2018 in een andere Europese lidstaat btw betaald dan waar de onderneming is gevestigd? Als dit het geval is, komt u wellicht in aanmerking voor een Europees btw-teruggaaf verzoek om deze btw terug te vorderen. Eén van de voorwaarden om een btw-teruggaafverzoek in te dienen, is dat deze voor 1 oktober 2019 moet worden ingediend. Het is daarom tijd om nu actie te ondernemen.
22/07/2019
Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan
​Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren waarmee zij discriminatie bij werving en selectie voorkomen. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop toe te zien, wordt na de zomer aan de Raad van State aangeboden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van SZW in de voortgangsbrief arbeidsmarktdiscriminatie aan de Tweede Kamer.
22/07/2019
Extra geld voor circulaire economie om transitie op te schalen
Het kabinet stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.
18/07/2019
Belang verbinding Weert-Hamont
​De Limburgse Werkgevers Vereniging benadrukt met kracht het belang van de spoorverbinding Weert-Hamont. In het regeerakkoord van kabinet Rutte-3 is de heropening van het spoor benoemd, doordat de kosten hoger uitvallen staat de verbinding nu echter op losse schroeven.
16/07/2019
​Gelaagde matches na bijeenkomst netwerk Groene Groeiers in Maastricht
Minder vliegen? Chemelot zoekt duurzame oplossingen. De sluipwesp is bezig aan een gestage opmars. Na de tuinbouw en veehouderij kan dit minuscule diertje mogelijk nog een sector verlossen van plaaginsecten. Hordes vliegen zorgen voor overlast bij recycling van plastic afval. Binnenkort start een proef met biologische bestrijding. Het project komt voort uit het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW.
09/07/2019
Overlijden Georges Linssen
Vrijdag 5 juli j.l. is Georges Linssen overleden. Linssen was van 1968-1994 algemeen secretaris van de LWV. Hij heeft in deze functie een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociaal economische ontwikkeling van Limburg, in het bijzonder na de mijnsluitingen. Ook stond Linssen aan de voet van de oprichting van de stichting Werkgevers Euregio/SWE, een Euregionale samenwerking tussen vijf werkgeversverenigingen.
03/07/2019
Meer werkzoekenden aan het werk
Minimaal 300 extra werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Dat is de bedoeling van het actieplan Perspectief op Werk. Werkgevers, onderwijs, UWV en gemeenten in Midden-Limburg zetten daar samen hun schouders onder. De Rijksoverheid heeft er in totaal 2 miljoen euro voor over. De activiteiten en projecten van het actieplan richten zich vooral op
02/07/2019
Economie groeit met 0,5 procent
​De economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal werd gepubliceerd. Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening. Het economisch beeld is niet veranderd, aldus het CBS. De groei is vooral te danken aan de investeringen in vaste activa.
02/07/2019
Wie wordt de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2019/2020?
Onbekend maakt onbemind. En helaas zijn veel organisaties nog onbekend bij jongeren. Om het Limburgse bedrijfsleven onder jongeren te promoten wordt voor de vijfde keer de verkiezing 'Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg' georganiseerd. Middels de verkiezing presenteren bedrijven zich aan studerend Limburg en hun omgeving.
02/07/2019
Limburgse industrie en mkb-bedrijven in maintenance lanceren gezamenlijk open innovaties
Op 27 juni 2019 heeft World Class Maintenance Zuid (WCM Zuid) in samenwerking met De Groeischakelaar drie open innovaties gelanceerd die tot stand zijn gekomen dankzij een samenwerking tussen grote én kleine bedrijven in maintenance en asset management. Dit gebeurde tijdens de Zomerconferentie WCM Zuid op de Brightlands Chemelot Campus te Geleen waar meer dan vijftig Limburgse bedrijven uit de sector aanwezig waren. De gelanceerde innovaties gaan over de autonome plant, voorspelbaar onderhoud en ketensamenwerking.
28/06/2019
‘Perspectief op Werk’-plan in de startblokken
2 miljoen euro om huidige kansen op arbeidsmarkt snel te benutten Op 28 juni hebben LWV-kringvoorzitter Frank Nelissen en wethouder Alexander Vervoort namens de arbeidsmarktregio Noord-Limburg hun handtekening gezet onder de aanvraag 'Perspectief op Werk'. Met deze bijdrage van het Rijk willen partijen de komende twee jaar ten minste 350 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk met een vorm van ondersteuning. Werkgevers, gemeenten, UWV en onderwijspartijen erkennen dat deze ambitie een gezamenlijke opgave is.
27/06/2019
Til je onderneming een niveau hoger met een LWV Next-level-traject
Het LWV Next-level-traject: voor ondernemers met échte ambitie, die willen groeien en/of hun organisatie integraal willen verbeteren. Iets voor jou? Als ondernemer komt er heel wat op je af. Meestal ren je je rot en ben je blij als je je dagelijkse werk gedaan krijgt, laat staan dat je echt goed doordachte, toekomstgerichte plannen kunt
25/06/2019
De samenstelaccountant als Machine Learning Feature Specialist!
​Er verschijnen de laatste tijd diverse stukken over het controleren van algoritmen en de rol van de accountant daarin. Openstaande vragen hierbij: wie gaat daadwerkelijk welke controle uitvoeren en hoe zien deze controles eruit? Een goede vraag. Heeft de controlerend accountant hier een taak, of is het juist de samenstelaccountant die een goede toekomst tegemoet gaat?
25/06/2019
Vrijgestelde vergoeding zakenreis!
Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u zich baseren op een richtlijn, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn al eerder aangepast. Onder verblijfskosten wordt verstaan: de noodzakelijke kosten van logies, maaltijden en kleine uitgaven voor zover deze voor
18/06/2019
Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen om leven lang te leren
​Zowel werkenden als niet-werkenden krijgen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een diploma middelbaar beroepsonderwijs te halen, een door de sector erkend certificaat te halen of een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs aan de Tweede Kamer.
17/06/2019
Limburgse ondernemers omarmen duurzaamheid
Ruim 90% van de Limburgse ondernemers vindt het belangrijk om hun bedrijfsactiviteiten te verduurzamen. De overgrote meerderheid van hen geeft aan binnen nu en drie jaar meer te gaan investeren in duurzaamheid. Dat blijkt uit een enquête die de LWV onder haar leden heeft gehouden.
15/06/2019
Informatieplicht Energiebesparing: appeltje eitje? Expert aan het woord
Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven. Vóór deze datum moeten ondernemers alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO. Appeltje eitje? Of heeft het toch iets meer om handen? En wat gebeurt er eigenlijk als je niet rapporteert of te laat bent?
13/06/2019
Magna Charta Lawyer of the Year Huurrecht: Harm Heynen
Opleidingsinstituut Magna Charta nomineerde dit jaar 24 advocaten voor de prestigieuze titel Magna Charta Lawyer of the Year. De nominaties waren verdeeld over drie categorieën, te weten bouwrecht, huurrecht en bestuursrecht. De winnaars werden op 17 mei bekend gemaakt. Magna Charta Lawyer of the Year Huurrecht is Harm Heynen van Boels Zanders.
12/06/2019
Arriva gaat VDL’s grootste vloot elektrische streekbussen inzetten in Limburg
​Het openbaar vervoer in Limburg moet in het jaar 2026 volledig elektrisch zijn. Deze doelstelling van de provincie Limburg is een stap dichterbij gekomen. VDL Bus & Coach trekt met de levering van 55 elektrische streekbussen samen met vervoerder Arriva op in de verdere groei naar zero emissie busvervoer. Vanaf zondag 30 juni 2019 gaan 20 VDL Citea’s LLE-115 Electric vanuit Maastricht rijden. Ook Sittard zet er 20 in voor de streekdienst, Venlo-Venray 10 en Heerlen 5.
11/06/2019
Limburgse werkgevers investeren in digitale vaardigheden personeel
Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. De industrie blijft daarbij echter achter op de commerciële en niet-commerciële dienstverlening. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie.
29/05/2019
Houd je bedrijf eens tegen het digitale licht!
​De digitale veiligheid van een onderneming wordt steeds belangrijker. Dat besef dringt bij steeds meer bedrijven echt door. Maar hoe staat jouw bedrijf er eigenlijk voor qua digitale veiligheid? Zijn er nog zwakke plekken? Het ECCW biedt bedrijven in het MKB de mogelijkheid om hun eigen digitale bescherming tegen het licht te houden.
22/05/2019
De spelregels van een concurrentie- of relatiebeding
​In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt door de ex-werkgever steeds vaker een beroep gedaan op een concurrentie- of relatiebeding. Dat gebeurt niet altijd met succes. Wat zijn de spelregels van een concurrentie- of relatiebeding en hoe zorg je ervoor dat je als werkgever zo sterk mogelijk staat?
21/05/2019
Ondernemen met Impact!
Limburg Happening, 18 juni 2019, 15.30 uur in Theater de Maaspoort in Venlo. Keynote sprekers: Jan Peter Balkenende, Bernard Wientjes en ondernemer Cyrille Depondt
17/05/2019
Groeie Groeiers groot succes
​Op 15 en 16 mei was MECC Maastricht het podium voor Limburg Leads, dé plek waar ontmoeting rondom de thema's circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, talent en health centraal stond. De Limburgse Werkgevers Vereniging greep dit moment aan om haar duurzaamheidsoffensief af te trappen met een Groene Groeiersbijeenkomst.
17/05/2019
LWV en Leolux ontvangen Staatssecretaris Mona Keijzer
​Als belangenbehartiger van het Limburgse bedrijfsleven weten we als Limburgse Werkgevers Vereniging als geen ander hoe belangrijk goede contacten met bestuurders en politici zijn. Met veel plezier sloegen we dan ook de handen ineen met LWV-lid Leolux en mochten we op vrijdag 17 mei Staatssecretaris Mona Keijzer verwelkomen in Venlo.
17/05/2019
Limburg aan de slag met energietransitie en arbeidsmarkt
Het Limburgse bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, de provincie, het beroepsonderwijs en een aantal grote Limburgse gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben de partijen op dinsdag 14 mei de intentieverklaring 'Mensen maken de transitie in Limburg'
08/05/2019
Limburgse Werkgevers Vereniging
De deadline Informatieplicht Energiebesparing is voorbij. Doe snel de check op wattjemoetweten.nl
07/05/2019
Banenafspraak: Midden-Limburg best presterende regio van Nederland!
​Onlangs is de Trendrapportage banenafspraak tot en met het vierde kwartaal 2018 verschenen. In deze rapportage wordt gemeld hoe elke arbeidsmarktregio presteert ten aanzien van het invullen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij is Midden-Limburg uit de bus gekomen als de best presterende regio van heel Nederland. Een compliment aan alle ondernemers die deze mensen een kans hebben gegeven.
07/05/2019
Contact met Zuyd hogeschool ingewikkeld: mooi niet
​''Ik ben op zoek naar een stagiair. Ik ben op zoek naar een goede student. Wij zoeken een nieuwe medewerker. Bij wie kan ik nu terecht? Ik ken wel iemand bij Zuyd…" Voor alle ondernemers met dit type vragen introduceert Zuyd nu: www.careerservices.zuyd.nl. Het platform waar bedrijven eenvoudig studenten en medewerkers van Zuyd kunnen ontmoeten.
06/05/2019
WATT je moet weten over Informatieplicht Energiebesparing
​Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.
03/05/2019
LWV start duurzaamheidsoffensief
Uit een recent onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 84% van de bedrijven belemmeringen ondervindt bij het duurzaam ondernemen. Dat moet anders kunnen. Juist het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave waar we samen voor staan.
01/05/2019
Lobbyen en kennis delen
De logistiek is van levensbelang voor Limburg. Dat zie je aan de groei van het aantal internationale warehouses en de vestiging van tientallen logistieke ondernemingen en transportbedrijven. Limburg heeft zich ontwikkeld tot logistieke topsector en als belangrijke platform voor de doorvoer van goederen uit Rotterdam en Antwerpen naar het Europese achterland. Prima natuurlijk, de sector biedt werk aan duizenden mensen en er liggen nog groeikansen genoeg voor het grijpen.
25/04/2019
Meet the Youngsters en LWV tekenen samenwerkingsovereenkomst
Onbekend maakt onbemind en helaas zijn veel bedrijven nog onbekend bij jongeren. Om jong talent te binden voor de regio tekent LWV een samenwerkingsovereenkomst met Meet the Youngsters. Meet the Youngsters helpt bedrijven met hun employer branding en bouwt tegelijkertijd een community op
16/04/2019
SER pleit voor meer vrouwen in top bedrijven
​Het bedrijfsleven moet meer vrouwen in topposities benoemen. Die oproep doet Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), aan bestuurders in het kader van een advies dat de SER voorbereidt over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en van commissarissen schommelt al jaren tussen de 10 en 15 procent.
15/04/2019
LWV Plaza tijdens Limburg Leads
​Op 15 en 16 mei a.s. is de LWV met een LWV Plaza vertegenwoordigd met een aantal leden uit o.a. de maakindustrie, automotive, logistiek, bouw en zakelijke dienstverlening.
09/04/2019
LWV ondersteunt oproep ondernemersraden m.b.t. CO2-heffing
De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) herkent zich in de vrees die de ondernemersraden van grote bedrijven (waaronder Sabic en OCI) hebben dat al te drieste doorvoering van platte CO2 taks ten koste kan gaan van werkgelegenheid, met name ook in Limburg. De LWV is van mening dat onze planeet een goed doordacht klimaatbeleid vraagt en dat ombuigingen noodzakelijk zijn. Een platte CO2-heffing waarbij bedrijven, ongeacht hun inspanningen hierin, extra worden belast zou echter averechts kunnen werken.
09/04/2019
De spelregels van een concurrentie- of relatiebeding
In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt door de ex-werkgever steeds vaker een beroep gedaan op een concurrentie- of relatiebeding. Dat gebeurt niet altijd met succes. Wat zijn de spelregels van een concurrentie- of relatiebeding en hoe zorg je ervoor dat je als werkgever zo sterk mogelijk staat?
27/03/2019
Ondertekening Sterk Techniekonderwijs Limburg
Limburgse partners, bestaande uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven, ondertekenden op 27 maart de plannen voor Sterk Techniekonderwijs voor de beide regio's in Limburg (Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg). Middels de subsidieregeling "Sterk Techniekonderwijs 2020-2023" komt jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het techniekonderwijs op het vmbo.
22/03/2019
Léon Faassen nieuwe voorzitter Ondernemend Limburg
Het federatiebestuur van Ondernemend Limburg heeft Léon Faassen afgelopen donderdag benoemd tot nieuwe voorzitter. Faassen volgt Monique Princen op die de voorzittershamer neerlegt vanwege het verstrijken van het voorzitterstermijn.
18/03/2019
Hans de Boer luidt met topbestuurders noodklok om aanwas topvrouwen
​Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, heeft vanochtend met het bestuur van de Stichting Topvrouwen en een aantal topbestuurders van grote bedrijven bij Euronext de ‘noodgong’ geluid. De groep vrouwen en mannen vindt dat de opmars van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven sneller kan. De toetreding van vrouwen tot de top van het bedrijfsleven staat op elke boardroomagenda, maar komt onvoldoende van de grond, vindt Marry de Gaay Fortman, voorzitter Stichting Topvrouwen.
18/03/2019
Welke vergunning is nodig voor dual use-goederen bij no deal-Brexit?
​Als het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart uit de Europese Unie treedt zonder terugtrekkingsakkoord (no deal-Brexit), dan moeten Nederlandse bedrijven die dual use-goederen willen uitvoeren naar het VK vanaf dat moment een geldige uitvoervergunning gebruiken. Dual use-goederen zijn goederen die meestal worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die ook militaire toepassingen kunnen hebben.
18/03/2019
Vereenvoudiging regelgeving Wajong
​De regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering wordt vereenvoudigd en samengevoegd. Dit moet hen stimuleren om mee te doen aan de samenleving en moet (meer) werken lonender maken. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
13/03/2019
Benut doorrekening Klimaatakkoord om tweespalt te beëindigen
Het is nu essentieel dat het Kabinet serieus werk maakt van het draagvlak, de investeringsangst bij burgers en bedrijven wegneemt. Zo moet de investeringsangst bij burgers en bedrijven worden weggenomen. Ook moet de overheid zelf een eerlijker deel van de rekening pakken in plaats van alles bij burgers en bedrijven te leggen.’
27/02/2019
In gesprek met Souad el Markhous, etnische zakenvrouw van het jaar
Succesvolle zakenvrouwen worden geïnterviewd tijdens de Etnische Zakenvrouwen Nederland Business Tour. Sheila Sitalsing maakt samen met haar publiek een reis door de loopbaan van deze mooie zakenvrouwen met hun inspirerende verhalen. Deze vrouwen laten zien dat ze er zijn en de top behalen wel degelijk kan. Door hun verhaal en ervaringen te delen, stimuleren zij anderen hun eigen (inspirerend) verhaal te creëren.
27/02/2019
Fiscale actualiteiten, waar moet je rekening mee houden?
​Wat gaat er wel en wat gaat er niet door op het gebied van de arbeidsmarktwet? De proeftijd van 5 maanden heeft het bijvoorbeeld niet gehaald in de Tweede Kamer. De berekening van de transitievergoeding verandert en payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn. De werkkostenregeling zal per 2020 worden verruimd.
22/02/2019
85% van de Limburgse ondernemers ondervindt hinder op Limburgse wegen!
Uit een enquête die de LWV recentelijk onder haar leden heeft uitgezet blijkt dat veel ondernemers bereikbaarheid een groot probleem vinden. Maar liefst 85% van onze leden ondervindt bedrijfsmatige hinder op de Limburgse wegen. Een goede bereikbaarheid gecombineerd met een optimaal
20/02/2019
Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten
Provincie Limburg, gemeenten en Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg) hebben vandaag de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten. De Provincie heeft hiervoor, mede namens de gemeenten en Ondernemend Limburg, een Coördinator Arbeidsmigranten aangesteld. De Limburgse economie draait op volle toeren. De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit tevoren.
15/02/2019
Economische missie naar Vietnam met minister-president Mark Rutte
Wilt u zakendoen in Vietnam of bestaande contacten uitbreiden? Ga dan van zondag 7 tot en met vrijdag 12 april mee met de economische missie naar Vietnam. Deze missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister van Infrastructuur en Water Cora van Nieuwenhuizen en directeur-generaal Agro en Natuur, Marjolijn Sonnema. Zakelijk missieleider is de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer.
12/02/2019
Samenwerken aan sterk techniekonderwijs - subsidieregeling
Bedrijven die samen willen werken met het technisch (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo) in de regio om aantrekkelijk technisch beroepsonderwijs te behouden, kunnen hiervoor financiering krijgen. Lees meer voor de flyer met uitleg over de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 en voorbeelden van co-financiering (in geld en in natura mogelijk) vanuit het bedrijfsleven.
05/02/2019
LWV blij met lage WW-premie scholieren en studenten in WAB
LWV is verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die sinds december gevoerd werd tegen enkele maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW. De LWV had graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.
04/02/2019
Innovatiesubsidie CO2-reductie per februari opengesteld
Er komen nieuwe financiële ondersteuningsmogelijkheden voor investeringen in innovatieve projecten voor CO2-reductie in de industrie en flexibilisering van het elektriciteitssysteem. De regeling gaat al begin februari open onder de naam DEI+.
01/02/2019
Studenten helpen ondernemers in strijd tegen cybercrime
Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen binnenkort zelf via een scan in kaart brengen of hun digitale veiligheid in orde is. Ook kunnen ze straks studenten van Leeuwenborgh/Arcus inschakelen, die onder specialistische begeleiding een scan maken van de digitale veiligheid van het
30/01/2019
3 finalisten Topvrouw Limburg 2019 bekend
​Een onafhankelijke jury heeft vandaag de drie kandidaten voor de titel Topvrouw Limburg 2019 bekendgemaakt. Lizbeth van den Boogaart (Directeur Fresh Park Venlo) uit Venlo, Petra Dassen-Housen (Burgemeester Gemeente Beesel) uit Beesel en Astrid Roebroeck-Pinckaers (Eigenaar Ricoh Document Center Zuid) uit Geleen.
25/01/2019
Vacature parkmanager Midden-Limburg
Ben jij en echt organisator en woon je in Midden-Limburg, dan is Parkmanagement op zoek naar jou! ​Een modern bedrijventerrein is meer dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Belangrijke pijlers zijn onder andere veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Parkmanagement handhaaft en verbetert de kwaliteit van die pijlers continu in samenwerking met publieke en private betrokken partijen.
25/01/2019
Toekomst van de technologie en innovatie: een kans of bedreiging
Op 1 februari 2019 wordt het thema 'Toekomst van technologie en innovatie' besproken tijdens de jaarlijkse Bilderbergconferentie. Als extra aanvulling op deze conferentie is er een podcast gemaakt door VNO-NCW met Hans de Boer en drie gasten: Max Welling, hoogleraar machine learning aan de Universiteit van Amsterdam (en bekend van De Wereld Draait Door/DWDD), Rina Joosten, medeoprichter van Seedlink en Jeroen van den Hoven, professor ethiek aan de TU Delft.
22/01/2019
Overbruggingsregeling transitievergoeding
Als je een werkgever bent met een klein bedrijf is de transitievergoeding die je moet betalen bij ontslag vaak een behoorlijke kostenpost. Dat kan zo hoog oplopen dat het onbetaalbaar dreigt te raken. Gelukkig is er de overbruggingsregeling. En de voorwaarden van deze regeling zijn per 1 januari 2019 dusdanig gewijzigd, dat meer mkb-ondernemers met een klein bedrijf er gebruik van kunnen maken.
22/01/2019
Cyberweerbaarheid op 1 februari
Op 1 februari lanceren het Platform Veilig Ondernemen Limburg en de Brightands Smart Services Campus het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid. De doelstelling van het centrum is om laagdrempelige informatie en voorlichting te bieden voor MKB-bedrijven. Onderzoek van PVO Limburg laat zien dat het bewustzijn van cyberrisico's het laatste jaar is toegenomen maar dat er nog steeds veel bedrijven zijn die het idee hebben dat het hun niet aangaat. Het ECCW is een samenwerking waarbij ook de
15/01/2019
Vouchers voor 50 procent korting voor onderzoek duurzamer ondernemen
​Ondernemers met internationale ambities kunnen volgend jaar weer vouchers voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) aanvragen. Met deze subsidieregeling krijgen midden- en kleinbedrijven (mkb) 50 procent terug van de onderzoekskosten naar duurzaam en verantwoord ondernemen in de internationale handelsketen. De afgelopen jaren maakten al 150 ondernemers gebruik van een imvo-voucher.
15/01/2019
Informatiedag over vragen en problemen markttoegang
Ervaart u wel eens markttoegangsproblemen wanneer u handelt met landen buiten de EU? Wilt u weten wat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid dan voor u kunnen betekenen? Kom dan naar de Markttoegangsdag op woensdag 6 februari. Naast uitleg door de Europese Commissie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, is er veel ruimte om vragen te stellen en zijn er enkele interactieve themasessies gericht op Turkije, China, Algerije, Egypte en Marokko.
15/01/2019
Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019
​De Eerste Kamer heeft aan het eind van het jaar ingestemd met ruim zestig belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaaggaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt. Een groot deel van de maatregelen is per 1 januari ingegaan. Hier een beknopt overzicht:
10/01/2019
Ecologische voetafdruk
Familiebedrijf Geelen Counterflow in Haelen maakt grote drogers en koelers voor de voedingsmiddelenindustrie. Die verbruiken evenveel aardgas als vijfhonderd tot duizend gezinnen. Dat knaagt al een tijdje bij directeur Sander Geelen, die jaren geleden als wereldzeiler van nabij zag hoe door menselijk ingrijpen milieu en klimaat veranderen. ,,We hebben de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hier niet op het prikbord hangen. Maar enkele doelen blijken al in onze strategie
09/01/2019
Innovatieversneller voor ondernemers
​Innoveren is onontbeerlijk voor ondernemers om toekomstbestendig te zijn. Ondernemers hebben vaak een idee of een vraag maar weten niet waar ze terecht kunnen om daadwerkelijk een volgende stap te maken. "Er is een woud van bedrijven en instanties die hierin behulpzaam kunnen zijn, maar hoe weet de ondernemer wie hem hierin het beste kan helpen?"
08/01/2019
Versnellingstafels: Ondernemers zetten volgende stap
Afgelopen najaar mochten vier ondernemers hun idee pitchen voor de Limburgse Versnellingstafels. Via deze tafels zijn de vier ondernemers inmiddels geholpen met het daadwerkelijk realiseren van hun ideeën. Op 18 december kwam er een einde aan dit traject, in de vorm van een event op het hoofdkantoor van de LWV in Roermond, waar de deelnemers het eindresultaat presenteerden.

 Meer nieuws...

December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Augustus 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019
Februari 2019
Januari 2019
Berichten uit voorgaande jaren