U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  Nieuws

Skip Navigation Linksnieuws

                                                                                                   

 Nieuwsberichten

01/08/2018
Ondernemersenquête over criminaliteit
De overheid en het bedrijfsleven werken samen in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Alles wat zij doen moet goed aansluiten bij de laatste ontwikkelingen bij ondernemers. Daarom willen zij graag van ondernemers horen welke onderwerpen of thema's het NPC de komende jaren moet aanpakken.
31/07/2018
Marktwerkgevers overtreffen banenafspraak in 2017
​Tot en met 2017 zijn 36.904 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is ruim boven de 33.000 uit de banenafspraak. Werkgevers uit de marktsector waren verantwoordelijk voor 30.432 banen en overtreffen daarmee de doelstelling uit de banenafspraak met met 7.432 banen. In 2017 kwamen er bij marktwerkgevers maar liefst 11.475 banen bij.
31/07/2018
Nederland zakt weg uit top 5 logistieke ranglijst Wereldbank
​Vorig jaar stond Nederland nog op de vierde plaats in de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank, dit jaar is ons land gezakt naar zesde plaats, meldt website Logistiek. De eerste plaats is opnieuw voor Duitsland, België stijgt van zes naar drie. Een goed functionerend logistiek systeem is volgens de Wereldbank van essentieel belang voor economische groei.
24/07/2018
Kijk niet alleen naar werkgever bij gezondheidsklachten
Het is té makkelijk en onjuist om alleen naar werkgevers te kijken wanneer bij een werknemer een burn-out dreigt, er schulden zijn of gezondheidsproblemen. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op een essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), dat onderzoekt waar het groeiende aantal burn-outs en stressgerelateerde ziekten vandaan komt. Volgens de ondernemingsorganisaties moeten werknemers én werkgevers gezamenlijk kijken naar hoe ze uitval kunnen voorkomen.
24/07/2018
Brexit: Nederland hard geraakt als echt fout afloopt
Nederland is één van de landen die het hardst wordt geraakt als de Britten uit de EU gaan zonder goede afspraken. Een harde Brexit kan ons land wel 0,7% van het nationaal inkomen kosten. Alleen Ierland wordt zwaarder geraakt, net als het VK zelf. Dat rekende het IMF afgelopen week uit. De EU zou in totaal een economisch verlies van 1,5 procent moeten verwerken, ofewel ruim 200 miljard euro.
17/07/2018
Zakelijke kansen rond wereldtentoontelling Dubai Expo 2020
​Nederlandse bedrijven kunnen goed zaken doen rond de bouw van de wereldtentoontstelling Expo 2020 in Dubai. De Europese aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen is gestart. Daarnaast heeft de organisatie van de Expo zich eraan gecommitteerd 20 procent van de contracten aan het (inter-)nationale mkb te gunnen.
17/07/2018
Ondernemersenquête over criminaliteit
De overheid en het bedrijfsleven werken samen in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Alles wat zij doen moet goed aansluiten bij de laatste ontwikkelingen bij ondernemers. Daarom willen zij graag van ondernemers horen welke onderwerpen of thema's het NPC de komende jaren moet aanpakken. Ondernemers kunnen hiervoor een korte enquête invullen.
16/07/2018
Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking
​Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking dan is afgesproken. Werkgevers hebben vorig jaar bijna 37.000 extra banen voor hun rekening genomen. Dat zijn er bijna vierduizend meer dan volgens de banenafspraak afgesproken was. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen.
16/07/2018
Bewust inspanning leveren voor topvrouwen loont
​Opnieuw hebben bedrijven die het charter Talent naar de Top hebben ondertekend meer topvrouwen benoemd in raden van bestuur en commissarissen. Dat blijkt uit de Monitor Talent naar de Top, die is aangeboden aan minister Kaag (Buitenlandse Zaken). Bij de 262 aangesloten organisaties is het aandeel topvrouwen in raden van bestuur en commissarissen met 3,8 en 2,5 procentpunt toegenomen.
16/07/2018
Duurzame IT (hardware)
​IT is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse bedrijfsvoering. Maar door dit belang wordt het vaak als laatste aangepakt om te verduurzamen. Dit heeft deels te maken met de beschikbaarheid van duurzame producten en deels met het gebruik ervan en de (veronderstelde) behoefte van de gebruiker ("ik moet de nieuwste variant").
06/07/2018
Gevolgen bij ontslag voor werkgevers verbeterd
​De Tweede Kamer stemde donderdag 5 juli in met een wetsvoorstel dat de gevolgen bij ontslag op een aantal punten verbetert voor met name het midden- en kleinbedrijf. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het nieuwe wetsvoorstel en hebben zich hier de afgelopen jaren dan ook hard voor gemaakt.
03/07/2018
Milieuzones: twee varianten voor diesels
Bezitters van een personenauto die rijdt op diesel, kunnen op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone in Nederland. Gemeenten die een milieuzone zouden willen invoeren, krijgen de mogelijkheid om auto's ouder dan 15 jaar of ouder dan 20 jaar in hun zone te weigeren. Benzineauto's zijn geen onderdeel van de harmonisering van milieuzones. Bovendien besluit iedere gemeente zelf of er een milieuzone wordt ingevoerd.
03/07/2018
Actieplan voor het midden- en kleinbedrijf
​De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken (EZK) ingestemd met het actieplan voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een mkb-tour door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt met oplossingen hiervoor. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
27/06/2018
Keurmerk veilig ondernemen beter samenwerken
Bedrijventerreinen Noorderpoort, Tradeport Venlo en Trade Port Zuid te Venlo hebben opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar de samenwerking om de veiligheid te verbeteren al langer loopt. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken.
26/06/2018
Aanpak krapte op de arbeidsmarkt
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar de bloeiende economie onderstreept vooral de noodzaak om in actie te komen en de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken namens het kabinet in zijn brief "Aanpak krapte op de arbeidsmarkt".
26/06/2018
(Basis)maatregelen nemen tegen digitale dreiging
​De omvang en ernst van een digitale dreiging in Nederland is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Ondernemers nemen echter nog niet genoeg maatregelen om cyberaanvallen af te weren. Dat is de conclusie van het rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2018, dat het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs publiceerde.
22/06/2018
Limburgse A73 op de schop deze zomer
​Er wordt flink gewerkt aan de A73 in Limburg deze zomer. Tijdens 4 weekendafsluitingen in juli en 1 weekafsluiting in augustus wordt onderhoud uitgevoerd tussen Belfeld en knooppunt Tiglia en tussen Roermond en knooppunt Het Vonderen. Weggebruikers krijgen te maken met omleidingen en extra reistijd.
20/06/2018
Limburg Fonds: Het Beste Idee vóór Limburg
Tijdens een spannende finale van de LWV Challenge mocht "Limburg Fonds" op 19 juni de grote prijs in ontvangst nemen en mogen ze zich officieel 'het beste idee vóór Limburg' noemen. De winnaar van de vakjuryprijs krijgt € 25.000,- om het idee te gaan realiseren. Ook het publiek kon een winnaar aanwijzen die € 10.000,- krijgt voor de realisatie.
19/06/2018
Limburgse lessen voor het Noorden
​De sluiting van de mijnen vijftig jaar geleden en de daarop volgende transformatie van de Limburgse economie, heeft belangrijke lessen opgeleverd voor heel Nederland. 'Juist die lessen dreigen we nu voor bijvoorbeeld Groningen te vergeten', aldus Hans de Boer. Die waarschuwing sprak Hans de Boer -voorzitter van VNO-NCW- uit bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Limburgse zustervereniging LWV.
13/06/2018
Giel Braun nieuwe voorzitter LWV
​Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 juni 2018 is Giel Braun benoemd tot voorzitter van de LWV. Giel Braun neemt de voorzittershamer over van Jan Zuidam, die na 8 jaar voorzitterschap stopt. Het nieuwe voorzitterschap zal ingaan op 19 juni 2018 bij de Limburg Happening ter ere van het 100 jarig bestaan van de LWV.
29/05/2018
Limburgse werkgevers: forse impact van digitalisering op werkzaamheden
Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. Meer dan ooit is er aandacht voor de impact van digitalisering op de werkzaamheden. De digitale vaardigheden van werknemers in de niet-commerciële sector blijven echter achter bij de commerciële sector. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor
25/05/2018
AVG, ben jij er klaar voor?
​Op 25 mei trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Maar veel ondernemers hebben de deadline van deze nieuwe privacywet niet gehaald. 'De wet is te complex voor veel ondernemers.'
18/05/2018
Privacy in spotlight tijdens Arbeidsrecht congres in Eindhoven op 7 juni
Tijdens de tiende editie van het Arbeidsrecht Congres is Thijs Drouen, directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de Autoriteit Persoonsgegevens, expert spreker. Met het thema Privacy en Arbeid staat het congres op 7 juni aanstaande volledig in het teken van de impact van de AVG op het HR beleid van organisaties.
16/05/2018
Inschrijving Limburg Export Award 2018 geopend
​Dit jaar wordt voor de dertiende keer in successie de Limburg Export Award uitgereikt. De inschrijving voor deze prestigieuze prijs is sinds vandaag geopend voor Limburgse ondernemers die grensoverschrijdend zakendoen. De winnaar ontvangt onder meer een geldprijs van € 10.000.
27/04/2018
Limburg Happening
​In het jaar van 'het Limburgs ondernemen' staat de ondernemer centraal. Ook tijdens deze feestelijke editie van de Limburg Happening bieden wij ondernemers het podium. Youngpreneurs nemen ons mee naar 'het bedrijf van de toekomst'. Ook zal deze middag de winnaar worden uitgeroepen van de LWV Challenge. Jouw stem kan bijdragen aan het winnende idee.
27/04/2018
Bestaat jouw bedrijf 100 jaar of langer?
De LWV bestaat dit jaar 100 jaar. Een hele prestatie vinden wij zelf. Wij zijn dan ook extra trots op onze leden die 100 jaar of langer bestaan. Bestaat jouw bedrijf 100 jaar of langer? Wij willen je graag verrassen. Meld je dan bij ons door een mail te sturen naar: litjens@lwv.nl.
26/04/2018
Zuyd Hogeschool tekent samenwerking met LWV
Per 1 mei is Zuyd Hogeschool sponsor van de LWV. Huub Narinx: "Wij zijn trots dat we Zuyd Hogeschool hebben mogen toevoegen aan onze sponsors. Wij vinden het belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten en juichen deze samenwerking dan ook toe.
26/04/2018
Brexit on tour
Ondernemers worden tijdens de bijeenkomsten kort bijgepraat over de laatste stand van zaken door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en bijvoorbeeld Europarlementariërs uit uw regio. Aansluitend vindt een gesprek plaats met experts van banken, de douane, Evofenedex en tal van anderen. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun vragen, om zo te zorgen dat zij optimaal voorbereid zijn op de Brexit.
20/04/2018
Waterschapsbestuurders gezocht
In maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De Kamer van Koophandel benoemt de bestuurders voor de zetels, die de belangen van het bedrijfsleven in het waterschapsbestuur vertegenwoordigen. Deze benoeming gebeurt via een open kandidaatstelling. In dat kader zoekt de KvK kandidaten, die affiniteit hebben met het bedrijfsleven en het waterschap. VNO-NCW en MKB-Nederland en LWV werken nauw samen met de Kamer van Koophandel en roepen hun leden op zich kandidaat te stellen en/of kandidaten in hun netwerk aan te dragen.
13/04/2018
Onderzoek naar netwerken in het MKB
In deze studie is specifiek onderzocht wat de bijdrage is van netwerken aan exploratieve en exploitatieve innovatie. Exploratieve innovatie gaat ervan uit dat bedrijven op zoek zijn naar radicaal nieuwe producten en/of diensten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van LED, LWV en VKW Limburg met als onderzoeksvragen de kenmerken van het netwerk van MKB-bedrijven in de Zuid-Limburg (structuur: relaties, aard van relaties), de motieven voor samenwerking en de effecten daarvan.
11/04/2018
'Geen balans in Wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees'
Werkgeversorganisaties zijn ontevreden over de inhoud van het concept-wetsvoorstel "Arbeidsmarkt in balans" van minister Koolmees. Anders dan in het regeerakkoord aangekondigd wordt het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker. Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk
07/04/2018
Help ons aanbestedingen bij gemeenten verbeteren
Overheden besteden dagelijks allerlei producten, diensten en werken aan. Dit doen overheden om maatschappelijke doelen te realiseren op het vlak van zorg, bereikbaarheid, het aanbieden van sportfaciliteiten, maar ook veiligheid. Daarnaast wordt natuurlijk ook voor de eigen overheidsorganisatie aanbestedingen in de markt gezet. Bij elke aanbesteding worden één of meerdere ondernemers gevraagd om zich in te schrijven.
06/04/2018
Conny Vluggen Topvrouw 2018
​Conny Vluggen - Managing Director van Koma KTI BV uit Roermond, heeft op 5 april jl. tijdens een avondvullend programma in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond de award voor ‘Topvrouw Limburg 2018’ gewonnen. Visie, innovatie, doorzettingsvermogen en leidinggevende capaciteiten waren de criteria waaraan de topvrouw moet voldoen.
06/04/2018
Naomi Lonwijk, Detechco Skills over zichtbaarheid van topvrouwen
Nederland keldert op de ranglijst gelijkheid tussen man en vrouw. Het aantal vrouwelijke bestuurders is de laatste jaren afgenomen in plaats van toegenomen. Twee bedrijven voldoen nu aan het streefgetal van 30% vrouwen in Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Zomaar een paar uitspraken die de afgelopen periode voorbij zijn gekomen in de media. Het is niet goed gesteld met de zichtbaarheid van topvrouwen.
02/04/2018
Nieuwe samenwerking LWV en WCM Zuid
​Het nieuwe regionale innovatienetwerk World Class Maintenance Zuid is officieel gestart tijdens Limburg Unlimited op 28 maart in het MECC Maastricht. Initiatiefnemers Brightlands, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG, World Class Maintenance en de Limburgse Werkgevers Vereniging hebben zich verenigd in dit nieuwe platform WCM Zuid. Het doel is om door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen.
29/03/2018
MSM tekent samenwerking met LWV
​De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en Maastricht School of Management (MSM) slaan de handen ineen. Tijdens Limburg Unlimited op 29 maart 2018 onderkennen beide partijen een gezamenlijke intentie tot samenwerking om het duurzame sociale en economische ondernemingsklimaat in Limburg te bevorderen.
24/03/2018
Brandbrief aan Rutte
De overheid mag ondernemerschap niet in de kiem smoren. Dat schrijft een groep Nederlandse ondernemers aan premier Rutte in een brandbrief. Zij noemen de fors hogere ondernemersrendementsbelasting uit het regeerakkoord 'een boete op ondernemen'. Maar ook gemeenten zien ondernemers steeds vaker als melkkoe. De briefschrijvers, die benadrukken dat ondernemers de basis leggen voor de Nederlandse welvaart, roepen het kabinet op om (belasting)box 2 voor ondernemers en ondernemend vermogen ongemoeid te laten.
22/03/2018
Digitaal platform en subsidies voor bedrijven
Onze samenleving en economie zijn de afgelopen twintig jaar in recordtempo gedigitaliseerd. Dit biedt veel kansen, maar vraagt ook om maatregelen tegen de risico's. Alleen wanneer de digitale veiligheid goed op orde is, kunnen kansen optimaal worden benut. Veel bedrijven weten echter nog onvoldoende hoe zich te wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen.
22/03/2018
Futurize your business van start op 10 april a.s.
Voortdurend innoveren is van belang om aan zet te blijven in deze veranderende wereld. LWV zet zich in om leden te inspireren meer aan innovatie te doen. Vanuit die gedachte start het expertisecentrum Kennis en Innovatie met het thema: Futurize your business. Het programma bestaat uit 4 blokken met als thema’s
16/03/2018
Actieplan Door Inzicht aan de Slag
​De drie Limburgse arbeidsmarktregio's, UWV en LWV hebben hun actieplan "Door Inzicht aan de Slag!" aangeboden aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. De noodzaak voor het opstellen van het actieplan is enerzijds gelegen in het feit dat veel werkgevers moeite hebben om hun vacatures in te vullen; de krapte in sommige sectoren neemt al ernstige vormen aan.
07/03/2018
Privacy versus goed werkgeverschap, een knellend probleem
Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die zij door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van de privacywetgeving krijgen opgelegd wanneer het gaat om de verwerking van de (gezondheids)gegevens van medewerkers. VNO-NCW heeft een pamflet naar de Tweede Kamer en bewindslieden gestuurd dat situaties beschrijft waar ondernemers tegenaan lopen als ze invulling willen geven aan verantwoordelijkheden op het gebied van re-integratie, 100000 banen of veiligheid versus privacy en de eisen van de toezichthouder.
28/02/2018
Laagcalorisch gasverbruik
​In januari is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met het aanschrijven van een groep van zo’n 200 industriële grootverbruikers van laagcalorisch gas (Groningengas). Hierin is o.a. aangekondigd dat het ministerie op korte termijn met eenieder in gesprek gaat om tot gezamenlijke afspraken te komen over de stappen die gezet kunnen worden om het verbruik van Groningengas op korte termijn uit te faseren (ultimo 2022).
23/02/2018
Limburgs Energie Akkoord
De Limburgse Werkgevers Vereniging heeft met 11 grote fabrikanten, de Provincie, gemeente Maastricht en de directeur van chemieterrein Chemelot, het Limburgse Energie Akkoord ondertekend. Binnen het LEA gaan de partijen samenwerken m.b.t. de omschakeling naar productiemethodes waarbij veel minder broeikasgassen vrijkomen.
22/02/2018
Slotevent De Limburgse Versnellingstafels
​De Limburgse Versnellingstafels Slot Event op 1 maart a.s. bij de LWV in Roermond. Voor alle Limburgse MKB-ers, jonge ondernemers, start-ups, ZZP-ers en ondernemende mensen. In de afgelopen periode hebben weer zo'n 60 Limburgse ondernemers samen geïnnoveerd aan 6 Versnellingstafels.
09/02/2018
Opinieblad Forum: Intrekken aanbesteding = ondernemersrisico? Mooi niet!
De overheid maakt soms een potje van aanbesteding. Want wat als een ondernemer bloed, zweet en tranen heeft gestoken in een aanbesteding voor een overheidsopdracht die uiteindelijk helemaal niet doorgaat? 4 ondernemers vertellen over de schade die ze daardoor opliepen.
07/02/2018
De Nederlandsche Bank waarschuwt voor phishing mail na DDoS-aanvallen
​De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt tegen e-mails die van een bank lijken te komen, de zogenoemde phishing mail. Daarin wordt de ontvanger gevraagd om gegevens in te voeren, zoals pincodes en bankrekeningnummers. Na een incident als de recente DDoS-aanvallen op de banken en andere instanties spelen criminelen daar vaak op in met een variatie aan dit soort hengelberichtjes.
07/02/2018
Commissie publiceert richtsnoeren voor implementatie van AVG
De Europese Commissie heeft onlangs richtsnoeren gepubliceerd die een soepele toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten bevorderen. De voorbereidingen op de nieuwe regels voor de bescherming van gegevens gaan niet in iedere lidstaat even snel. Met deze richtsnoeren wil de Commissie ervoor zorgen dat op 25 mei, wanneer de verordening in werking treedt, de bevoegde nationale autoriteiten en bedrijven in de gehele EU voorbereid zijn.
02/02/2018
Doe mee met de sociale innovatie monitor 2018
Sociale innovatie is een containerbegrip dat betrekking heeft op thema's als open innovatie, slimmer werken, leren op het werk, het nieuwe werken, maatschappelijk ondernemen en service innovatie. Het doel van deze Monitor is om in beeld te brengen hoe sociale innovatie zich over tijd ontwikkelt bij bedrijven in Limburg.
02/02/2018
12 miljoen euro extra voor start-ups zorg
Startende ondernemingen die innovatieve zorgtechnologie ontwikkelen kunnen rekenen op meer subsidiegeld. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken en Klimaat investeren 12 miljoen euro in drie fondsen in de zogenoemde SEED Capital-regeling: Health Innovation Fonds III, Healthy Capital I en Holland Venture Zorg Innovaties II. De bekendmaking valt in de nationale E-healthweek.
02/02/2018
VNO-NCW: Bedrijven investeren wél in r&d
De ontwikkelingen in technologie gaan razendsnel en de vraagstukken waarmee bedrijven bezig zijn, zijn zo complex en vragen om zo veel verschillende disciplines, dat bedrijven genoodzaakt zijn hun onderzoek en ontwikkeling (r&d) anders te organiseren. Bovendien vraagt de markt vaak sneller en eerder om nieuwe innovaties. Dat maakt dat de tijd van grote onderzoekscentra zoals het NatLab en Bel Labs inderdaad tot het verleden behoort, aldus de ondernemingsorganisaties.
31/01/2018
LWV 100 jaar - Het jaar van het Limburgs ondernemen
Dat ondernemen een kwestie is van vooruitkijken geldt binnen de LWV al sinds haar oprichting. Directeur Huub Narinx kijkt altijd vooruit, maar vergeet daarbij allerminst de cultuurhistorische wortels waaruit de werkgeversorganisatie voortkomt. In de bijna 100 jaar dat de LWV bestaat is de samenleving weliswaar complexer geworden, maar de collectieve verantwoordelijkheid is onveranderd sterk gebleven. Wat vroeger saamhorigheid werd genoemd, vangen we tegenwoordig onder de ontzuilde noemers
30/01/2018
Campagne #BazenvanhetMBO
Gilde Opleidingen, CITAVERDE College, Arcus College en ROC Leeuwenborgh bundelen hun krachten om het imago van het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren. Hiervoor is de tweejarige campagne #BazenvanhetMBO gestart. Tijdens de campagne wordt het belang van mbo-opleidingen en met name hun studenten benadrukt. Door middel van social media, blogs en een reeks video’s, verzameld op de website bazenvanhetmbo.nl
30/01/2018
IJsland laat Nederlandse vrouwen beslagen ten ijs komen
Ze waren tegen, de vrouwelijke ondernemers van IJsland. Maar nu de quotumwet er eenmaal is, zijn ze om. "Ik geef toe," zegt Guðrún Hafsteinsdóttir, president of the Federation of Islandic Industries, de zusterorganisatie van VNO-NCW, "ik was faliekant tegen, maar de quotumwet heeft de samenstelling van de raden van bestuur in het bedrijfsleven evident veranderd in een ongelooflijk korte periode. De directies zijn divers geworden en de kwaliteit van hun beslissingen is daardoor verbeterd."
26/01/2018
hulpbijbrexit.nl van start
Vandaag is de campagne Hulbijbrexit.nl van start gegaan Dat maakten Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Mona Keijzer (Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat) en Simon Smits (Nederlandse ambassadeur in het VK) vandaag bekend tijdens een speciaal evenement over de Brexit voor honderden ondernemers in de Haagse Malietoren.
23/01/2018
Live stream over Brexit
2018 wordt een cruciaal jaar als het gaat om de Brexit. ‘Hope for the best, prepare for the worst’, is daarbij ons motto. Maar dat ondernemers zich moeten gaan voorbereiden op de gevolgen van Brexit is klip en klaar. Op 26 januari zal een Brexit-bedrijfsleven seminar te volgen zijn via livestream.
22/01/2018
Brexit - Facts, not fairy tales
​Er is dit jaar nog geen formele Brexit-onderhandelingsronde geweest. De beweging op het Brexit dossier zit dus vooral in het politieke manoevreren. En dat gebeurt volop. Eerst was er de voormalige UKIP voorman Nigel Farage die de koppen haalde door eerst te zeggen dat hij wel een tweede referendum over Brexit zag zitten ‘om van het gezeur van de Remainers af te zijn’, en de dag erna twijfel uitte of dat referendum nog wel gewonnen zou worden.
18/01/2018
2017: 200 miljoen extra voor opleiding werkenden
​In 2017 hebben werkgevers 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling van werkenden. Het betreft geld dat via nieuwe persoonlijke keuzebudgetten (pkb) terecht komt bij ongeveer 400.000 werknemers die afgelopen jaar een nieuwe cao kregen. Dit blijkt uit een inventarisatie van werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers.
15/01/2018
Bent u voorbereid op de komst van de AVG?
Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Zowel op het gebied van HR (personeelsdossiers), marketing (contactpersonen) als bij IT-beveiliging is sprake van verwerking van persoonsgegevens. Ook een klantenbestand valt onder de definitie van een verzameling persoonsgegevens. ​Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gaan. Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze verandering zal
15/01/2018
8 tips voor ondernemers om je voor te bereiden op de Brexit
​Voor ondernemers kan de Brexit verstrekkende gevolgen hebben. Van nieuwe importtarieven, chaos in de havens, tot oneerlijke concurrentie vanuit het Verenigd Koninkrijk. Hoe bereid je je daar op voor ondanks alle onzekerheid? Om te zorgen dat je overal aan denkt hebben we 8 simpele tips op een rijtje gezet om alvast aan de slag te gaan. Komende maanden zullen we deze tips verder uitbreiden en aanpassen aan de laatste stand van zaken in de onderhandelingen.
11/01/2018
Arbeidsmarkt grootste uitdaging in 2018
​Limburg komt verder tot bloei. De werkgelegenheid in de provincie groeit dit jaar naar verwachting met 20.000 banen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst sprak Ondernemend Limburg uit dat de grootste uitdaging het vinden van gekwalificeerd personeel zal zijn in het komende jaar.
04/01/2018
2018, een cruciaal jaar voor Brexit
2018 wordt een cruciaal jaar als het gaat om de Brexit. ‘Hope for the best, prepare for the worst’, is daarbij ons motto. Maar dat ondernemers zich moeten gaan voorbereiden op de gevolgen van Brexit is klip en klaar. VNO-NCW organiseert een speciale bijeenkomst hierover samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat op vrijdagmiddag 26 januari 2018.
03/01/2018
Meer zakelijke rolmodellen voor vrouwen graag!
​Nederland keldert op de ranglijst gelijkheid tussen man en vrouw. Het aantal vrouwelijke bestuurders is de laatste jaren afgenomen in plaats van toegenomen. Twee bedrijven voldoen nu aan het streefgetal van 30% vrouwen in Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Zomaar een paar uitspraken die de afgelopen periode voorbij zijn gekomen in de media. Beste topvrouwen in

 Meer nieuws...

Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2018
Maart 2018
Februari 2018
Januari 2018
Berichten uit voorgaande jaren