U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  column

Skip Navigation Linkscolumn

                                                                                                   

 Columns

07/12/2017
Het belang van opleiden
: "​De arbeidsmarkt draait weer volop, ook hier in het Zuiden. De werkloosheid in onze provincie is gedaald naar 4,8 procent. Een jaar eerder was dit nog beduidend hoger, namelijk 5,6%. Zeer tevredenstellende cijfers. Voor de ondernemer betekent het echter dat er veel meer inspanning moet worden geleverd om de goede mensen te vinden. En om ze te behouden. "
06/12/2017
Dansen in de regen
: "Het dak repareren als de zon schijnt. Het klinkt zo simpel, maar druk als we zijn, kan de waan van de dag zomaar je hele week vullen. Is er ruimte om vooruit te kijken? Is er ruimte om te innoveren? Juist ondernemers die te druk zijn om te innoveren, adviseren wij er tijd voor vrij te maken. Een goed idee om je processen of bedrijfsmodel te verbeteren kan zomaar veel tijd, geld of rust opleveren. Liefst alle drie. En als je ziet hoe snel de wereld"
04/12/2017
C’est le ton qui fait la musique
: "Het kabinet-Rutte III heeft zojuist zijn plannen ontvouwd. Ook voor ons ondernemers staan daarin weer tal van zaken die ons leven -dit keer gelukkig veelal positief- zullen gaan beïnvloeden. De vennootschapsbelasting gaat met 4% omlaag, de dividendbelasting wordt zelfs afgeschaft en het wordt aantrekkelijker om medewerkers een vast contract aan te bieden. Verder trekt Rutte III de juridische teugels aan wat hopelijk tot een veiligere samenleving leidt en wil Nederland door "
04/12/2017
De longen van de economie
: "Onlangs is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, met daarin uiteraard ook de nodige ideeën over de arbeidsmarkt. Vast werk minder vast en flexwerk minder flex, is zo'n idee. Ik vraag me af hoe lang we nog denken in vast en flex. Is het niet tijd om te gaan denken in termen van duurzame inzetbaarheid? We hebben de komende jaren iedereen hard nodig, gezien de daling van de beroepsbevolking. "
04/12/2017
Vernieuwen
: "​Gaat het goed met Nederland? De economie groeit, de werkloosheid daalt, de huizenmarkt is weer op het niveau van vóór de crisis en de overheidsfinanciën zijn op orde. "Jazeker", zou dus het antwoord moeten luiden, maar ik plaats toch graag enkele kanttekeningen. Zelfs hier in Limburg, waar de groei bovengemiddeld is en we opeens tot de beste jongetjes van de Nederlandse klas horen, is het belangrijk om te waken voor een Hosanna-stemming. "
04/12/2017
Toezichthouden, een verantwoordelijke functie
: "Voorafgaand aan het opnemen van een (eerste) toezichthoudende functie, gaan een aantal vragen vooraf die iedere toekomstige toezichthouder zich moet stellen. Enerzijds zijn dat formele aspecten: wat is de taak van een toezichthouder, welke regels zijn van toepassing en welke risico's loop ik wanneer het 'fout gaat'? Daarnaast meer persoonlijke overwegingen, zoals welke expertise en ervaringen breng ik in vanuit mijn achtergrond en op welke wijze geef ik inhoud aan deze rol. "
28/11/2017
Schande roepen over loondispensatie is niet zo sociaal
: "Schandalig! Dat was ongeveer de teneur van stukken in onder meer Trouw over de maatregelen in het Regeerakkoord als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking. Want wat is het geval? Rutte III kondigt aan geld vrij te maken voor 20.000 beschutte werkplekken extra. De middelen daarvoor – een half miljard - worden gevonden door het instrument van de loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie."
05/10/2017
De nieuwe privacywet
: "​Sedert mei 2016 is er nieuwe Europese wetgeving die hoge eisen stelt aan de technische en organisatorische maatregelen die bedrijven en instellingen moeten nemen om adequate bescherming van persoonsgegevens te garanderen. In Nederland heet die wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of in de wandeling ook wel "de privacywet". "
01/09/2017
Bent u klaar voor de volgende generatie cyberaanvallen?
: "​Cybercriminaliteit is big business. Bijna dagelijks verschijnen berichten in de media dat bedrijven slachtoffer van een cyberaanval zijn geworden. De Wannacry- en Peyta-aanvallen hebben we nog vers in het geheugen. Vaak zijn grote bedrijven, zoals onlangs Maersk en TNT, het slachtoffer van cybercrime. Als dit soort multinationals, met een klein leger aan IT'ers in dienst, een malware aanval al niet kan afwenden, wat kunt u als mkb'er dan beginnen?"
06/06/2017
Kansen in het hart van de Blauwe Banaan
: "​Het is wonderlijk en fascinerend. Wat we op aarde zelf nooit waarnamen, zagen astronauten vanuit de ruimte wel. De Blauwe Banaan, het centrum van onze Europese welvaart. Een verlichte strook van Noord-Italië tot Engeland waar 160 miljoen mensen wonen en driekwart van de bedrijvigheid in de EU zich concentreert. Aan de basis van de economische groei ligt een heel stelsel van rivieren. Belangrijke vaarwegen waar Romeinse handelaren al gretig gebruik van maakten. "
06/06/2017
Zelfstandig ondernemer worden? Kijk eerst even goed in de spiegel!
: "​Om succesvol ondernemer te worden, heb je natuurlijk een goed product of een goede dienst nodig. Maar dat is niet voldoende: je zult ook nog potentiële klanten ervan moeten overtuigen dat je echt van toegevoegde waarde voor hen bent. Dus denk je na over een goede strategie om je concurrenten te slim af te zijn en stel je een goed ondernemersplan op. Met aandacht voor de markt, jouw organisatie en financiën. Dan zal het toch wel lukken om je"
06/06/2017
Goed Toezicht: voorwaarde voor goed bestuur
: "​Nieuwe regelingen inzake goed bestuur volgen elkaar snel op: zo is in december 2016 de herziene Corporate Governancecode gepubliceerd, per 1 januari de Zorgbrede Governancecode 2017 in werking getreden en de Wet versterking bestuurskracht voor het onderwijs. De Woningwet 2015 heeft al eerder de verplichtingen voor bestuur en toezicht bij de woningbouwcorporaties aangescherpt. "
06/06/2017
Aan de slag!
: "​Onze economie trekt flink aan. We merken het elke dag. Het vertrouwen van zowel bedrijven als particulieren neemt toe en we hebben weer zin in de toekomst. De tijd van het somberen is voorbij. Heerlijk! Uiteraard heeft dit ook zijn positieve uitwerking op de arbeidsmarkt. Het aanbod aan vacatures blijft stijgen en werkzoekenden hebben meer te kiezen. Wij als werkgevers moeten onze medewerkers nog meer koesteren."
06/06/2017
Kunstmatige intelligentie
: "​Enkele weken geleden was ik in Seattle bij een wereldwijde partnerbijeenkomst van Microsoft. Microsoft lichtte hier aan de 400 aanwezige hosting- en cloudpartners zijn strategie en focus voor de komende jaren toe. Bij Microsoft staat Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) met stip op 1. Nieuwe technologieën als IoT (Internet of Things), Big Data en Cloud maken het mogelijk dat computers zich steeds meer als mensen gaan gedragen en ook zo reageren. "
02/06/2017
Zonder betrokken medewerkers geen innovatie
: "Innovatie is cruciaal voor het succes van een onderneming. Innovatie is niet zozeer de ontdekking of uitvinding; pas als het in productie wordt genomen en daarmee waarde toevoegt voor de organisatie spreken we van innovatie. Dat is niet mogelijk zonder de juiste mensen. Mensen die met ideeën komen maar ook mensen die kritisch durven zijn, vragen stellen en dit vooral samen doen. "
29/05/2017
Limburg Next Level
: "In mijn column van oktober 2016 deed ik al eens de oproep tot een Limburg Next Level, in navolging van Nederland Next Level van VNO-NCW, MKB Limburg en LTO Nederland. Op 15 mei jl. heeft Ondernemend Limburg (LLTB, MKB Limburg en de LWV) deze Limburg Next Level aangeboden aan de Limburgse Kamerleden. We leven immers niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk, zoals Jan Rotmans al in 2014 stelde. Als Limburg moeten we deze slag naar een volgend level van ontwikkeling gaan maken."
28/05/2017
Als het aan Limburg ligt, een oranje kabinet graag!
: "​In Den Haag wordt nog steeds druk onderhandeld over een nieuw kabinet. Een mooi moment om eens te filosoferen over de ‘kleur’ die het kabinet-in-wording zou moeten krijgen. De parlementaire geschiedenis laat zien dat kabinetten vaak een kleur krijgen. Soms vanwege hun daden. Maar veel vaker op basis van de politieke samenstelling. Paars, rood en groen zijn bekende kleuren voor kabinetten uit vervlogen tijden. Maar voor dit kabinet zou oranje de kleur moeten zijn."
29/03/2017
Minister Schultz, denkt u ook aan het bedrijfsleven?
: "​Door een aanvaring met de stuw bij Grave lag eind vorig jaar letterlijk in één klap de belangrijkste vaarweg naar het zuiden eruit en dit uiteindelijk voor drie weken. Moet u zich voorstellen dat we drie weken lang de A2 sluiten en omrijden dat twee dagen extra reistijd kost. Bij de stuw bij Grave passeren per jaar ca. 9000 schepen, kijkend naar normale werkweken komt dit neer op ruim 200 schepen per week. In de media was er terecht veel aandacht voor het leed van woonbooteigenaren en"

 Meer columns...

December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Juni 2017
Mei 2017
Maart 2017
Columns uit voorgaande jaren