U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  bijeenkomsten

Skip Navigation Linksbijeenkomsten

                                                                                                   

 Agenda

55c9d323-e23d-4e6d-9dff-a16c2397656e
Wet arbeidsmarkt in balans
Datum
04-12-2019

Tijd
15:30 - 18:00 uur

Locatie
Limburgse Werkgevers Vereniging / LWV
Godsweerdersingel 77
6041 GK  ROERMOND

Omschrijving

Eind mei jl. is in de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De Wet regelt aanpassingen op het terrein van het ontslagrecht en tijdelijke contracten (ketenregeling). De memorie van toelichting stelt dat ‘de arbeidsmarkt zekerheid en kansen moet bieden aan iedereen’. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 zijn stappen gezet, vindt het kabinet, maar ‘groot onderhoud’ is nodig op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW om een ‘nieuwe balans’ aan te brengen tussen zekerheden en kansen. De WAB moet dit gaan bewerkstelligen.

 

Allereerst zal worden ingegaan op de aanloop naar deze Wet en de gevoerde lobby en campagne door VNO-NCW. Aansluitend zal Maruca Overdijk, arbeidsmarktspecialist en partner bij Boels Zanders,  vertellen wat deze wet concreet voor ondernemers inhoudt.Programma

15.30 u

Ontvangst

15.45 u

Opening door Jack Janssen (directeur AB-Werkt) namens het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

15.50 u

Van WwZ naar WAB, Alfred van Delft, secretaris sociale zaken VNO-NCW

16.20 u

Wat wijzigt er door de WAB, Maruca Overdijk, partner Boels Zanders

17.20 u

Borrel