U bevindt zich hier:
Home  >  Actueel  >  bijeenkomsten

Skip Navigation Linksbijeenkomsten

                                                                                                   

 Agenda

cb844b40-23f5-4ec3-a4d3-cab964cfaf15
Opleiding Dialogical Leadership
Datum
14-11-2018

Tijd
09:00 - 17:00 uur

Locatie
Limburgse Werkgevers Vereniging / LWV
Godsweerdersingel 77
6041 GK  ROERMOND

Omschrijving

Leaders of the future

Complexe problemen hanteerbaar maken door dialoog en discussie

Een intensieve opleiding voor directeuren in het leren bewust en proactief te wisselen van stijl van gespreksvoering bij complexe bedrijfsproblemen.

Leiderschap: thema van alle tijden
Persoonlijk, formeel, informeel leiderschap, het raakt elk van ons in de hedendaagse, open samenleving. Hoewel de focus op leiderschap het publieke debat overheerst, besteden we in deze opleiding ook expliciet aandacht aan de complementaire component van leiderschap: de relatie met volgen. Wij zijn allemaal lid van meerdere gemeenschappen van mensen (bedrijf, publieke organisatie, familie, etc.) die samen staan voor een gemeenschappelijk doel. In deze opleiding krijg je informatie, reflecteer en oefen je met andere deelnemers vormen van gesprek. We onderzoeken de relatie tussen directeur en omgeving in de vorm van verschillende gespreksvoeringen: een gewoon gesprek, een dialoog, een discussie, een presentatie. Uitgaande van de dialoog als startpunt, oefenen we in het uitvoeren van deze vormen van gesprek en reflectie, naar binnen, in het proces van zelfreflectie, en naar buiten, in het genereren van nieuwe inzichten, betekenissen en besluiten in een gespreksrelatie met andere mensen (collega’s, leidinggevenden, medewerkers, klanten, partners, familie en vrienden, etc.).

Doelstelling: leren beter om te gaan  met complexe uitdagingen
Je maakt kennis met de grondbeginselen van dialogisch leiderschap in praktisch en theoretisch opzicht. We doen dit aan de hand van literatuur, college en dialoog in de groep en door casusmateriaal van deelnemers te bespreken, plenair, in subgroepen, tussen de sessies door met buddy’s, en individueel. Je leert of, wanneer en hoe je wisselt van stijl (conversatie, dialoog, discussie, debat). Als basis voor deze visie op leiderschap gaan we ervan uit dat voor bepaalde problemen, waarmee wij in het leven worden geconfronteerd, de dialoog voorwaarde en methode is om verder te komen in de richting van een gezamenlijke oplossing. We doelen hierbij op problemen, waarvoor niet eerder een oplossing is gevonden (complexe problemen, wicked issues, adaptive challenges). Dit kan gaan van het veranderen van de cultuur in je organisatie, het leren omgaan met culturele verschillen in een gefuseerde organisatie tot het meekrijgen van de meest veelbelovende, maar dwarsliggende, medewerker in je team. Tijdens de bijeenkomsten wordt zowel op de dialoog met je omgeving ingegaan als die met jezelf, als basis voor goed leiderschap. We inventariseren de eigen ik-posities vanuit het perspectief van (persoonlijk) leiderschap en volgen het proces van verandering over de periode van een jaar. LWV Leiderschapsmodule door Prof. Dr. Rens van Loon 2018-2019

Inhoud: theorie
Voortbouwend op de theorie van de Dialogical Self (Hermans & Konopka, 2011) komen de volgende elementen in het theoretische deel van de opleiding aan de orde:
- Verhelderen van de relatie tussen Dialogisch Leiderschap (Van Loon, 2017, Van Loon & Van Dijk 2015) en theorieën over dialoog (Bohm, Isaacs) visies op leiderschap (Hickman, Hersted & Gergen, Grint)
- Begrijpen en toepassen van de condities voor conversatie, dialoog en debat.
- Het proces van ontwikkeling bij anderen stimuleren vanuit de methode van Dialogisch Leiderschap

Inhoud: uitvoering in de praktijk
Leren effectiever om te gaan met complexe problemen door

1. Bewust gebruik te maken van non-verbale, rationele en intuïtieve beïnvloeding

2. Je stijl van leiden en volgen authentieker te laten worden

3. Jezelf beter te centreren en dit te herkennen en te kunnen gebruiken bij anderen

4. Je stijl van leiderschap te beschrijven als complementaire effectieve stijlen, en conflicterende ineffectieve stijlen (repertoire van ik-posities)

5. Bewust ruimte te creëren in de relatie met anderen

6. Te leren je visie en mening scherper te verwoordenProgramma

De eerste bijeenkomst van een hele dag zal plaatsvinden bij de LWV, Godsweerdersingel 77, Roermond in de grote zaal, met als agenda:

 1. Kennismaking deelnemers

 2. Inleiding in het gebruik van dialoog bij complexe problemen

 3. Creëren van de condities voor dialoog en discussie

 4. Oefeningen en reflectie

 5. Vooruitblik naar de volgende sessies

De vervolg bijeenkomsten plannen wij op een woensdagavond (een per maand) en vinden plaats bij een van de deelnemende bedrijven

 1. Start om 17.00 uur

 2. Korte presentatie van het bedrijf + eventueel rondleiding; inclusief broodje

 3. 18.30 uur start van het programma, steeds rondom een thema van het bedrijf

 4. 21.00 uur einde bijeenkomst

De laatste afsluitende bijeenkomst vindt plaats bij de LWV in Roermond met als agenda

 1. De evaluatie

 2. Leermomenten, ‘wat neem ik mee’ en ‘welke technieken ga ik gebruiken?’

 3. Hoe nu verder?  (eventueel intervisie of buddy’s)

Literatuur

Het boek van Rens van Loon, Creating Organizational Value through Dialogical Leadership. Boiling Rice in Still Water. (2017, Springer) zal worden gebruikt als een soort handboek, aangevuld met literatuur die wordt bepaald afhankelijk van de behandelde thema’s en complexe problemen. Het boek is inbegrepen bij de prijs van de cursus

Kosten en data

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.045,- exclusief BTW en inclusief catering, lesmateriaal en het boek Creating Organizational Value through Dialogical Leadership. Boiling Rice in Still Water.

Woensdag, 17.00-21.00 uur

14 november 2018

12 december 2018

30 januari 2019

13 februari 2019

13 maart 2019

24 april 2019

15 mei 2019

19 juni 2019

18 september2019

30 oktober 2019