U bevindt zich hier:
Home  >  Activiteiten  >  Vertegenwoordigt  >  Kennis

Skip Navigation Linkskennis

                                                                                                   

 Expertisecentrum arbeidsmarkt & onderwijs

Toegevoegde waarde van het expertisecentrum is het delen van kennis en het helpen van elkaar op het gebied van Arbeidsmarkt en Onderwijs. Werkgevers hebben steeds meer moeite met het invullen van vacatures en onderwijsinstellingen krijgen nog altijd te horen dat ze onvoldoende aansluiten op de actuele vraag. LWV zet zich samen met VNO-NCW in om hier iets aan te doen en antwoorden te vinden op vragen van werkgevers. Onderstaande projecten kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Projecten LWV:

soap.jpgMaak werk van je Talent
Het magazine "Maak werk van je talent in Limburg" heeft als doel mensen die nu nog niet actief deelnemen aan het arbeidsproces te enthousiasmeren "werk te maken van hun talent". Het is bekend dat er in onze provincie een personeelstekort is. Aan de andere kant kijken 94.000 mensen vanaf de zijlijn werkloos toe.
Klik door voor het magazine>>

 

Participatiewet

De participatiewet is in 2015 in werking getreden. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers 100.000 banen zullen invullen met mensen met een arbeidsbeperking. In Limburg is de LWV zeer nauw betrokken bij de uitvoering van de baanafspraak, o.a. door zitting te nemen in de 3 Werkbedrijven die in Limburg zijn opgericht. Lees meer>>

 

actieplan.jpg'Door Inzicht aan de Slag'
De drie Limburgse arbeidsmarktregio's, UWV en LWV hebben hun actieplan "Door Inzicht aan de Slag!" aangeboden aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. De noodzaak voor het opstellen van het actieplan is enerzijds gelegen in het feit dat veel werkgevers moeite hebben om hun vacatures in te vullen; de krapte in sommige sectoren neemt al ernstige vormen aan. 
Lees meer>>

Perspectief op Werk
De Limburgse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Haast is geboden, want de krapte op de arbeidsmarkt gaat ook weer voorbij. Met Perspectief op Werk (PoW) wordt een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Lees meer>>


Sociale Innovatie Monitor
Elk jaar nemen bijna 200 Limburgse organisaties deel aan de Sociale Innovatie Monitor. Deze monitor wordt uitgevoerd in samenwerking met Zuyd Hogeschool. Uitkomst is dat het goed gesteld is met de Sociale Innovatie maar dat wel duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers aandacht behoeft.
Lees meer>>

 

migranten.jpgInternationale werknemers
​De Limburgse economie kan niet zonder buitenlandse arbeidskrachten. Nu al werken 32.000 mensen uit onder andere Polen en Roemenië in Limburg, voor ongeveer de helft in seizoensgebonden banen. Dat worden er de komende jaren fors meer, zo is de verwachting, omdat de krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen.
Lees meer>>

koffie break.jpg

Leo, 'Loopbaan en Ontwikkeling'
Leo is een initiatief van de provincie Limburg en een aantal partners, waaronder de LWV, om een leven lang ontwikkelen in de provincie te stimuleren. Bij Leo staat de persoonlijke loopbaan van de werkende Limburger centraal. Leo start met een aantal praktische pilots waaronder de Koffiebreak. Een goed gesprek, óók over je loopbaan, begint met een goede kop koffie. 
Lees meer>>

challenge-1.jpgVitaliteit
Nu stressklachten en burn-out steeds meer de overhand krijgen en de pensioenleeftijd steeds hoger wordt, is vitaliteit binnen organisaties belangrijker dan ooit. Een gezonde leefstijl en werkgeluk zijn thema's die steeds meer aandacht krijgen. LWV vindt het belangrijk dat werkgevers aan de slag gaan met vitaliteit op de werkvloer.

 

informatie
Op deze pagina tref je informatie aan die mogelijk voor jou nuttig kan zijn op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs. De links op deze pagina verwijzen door naar de website van het Ondernemersplein. De informatie is geplaatst door de KVK en overheidsinstanties. Lees meer>>


 

Voorzitter Giel Braun over het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

 

 

 


 

 Virtueel loket

Het delen van kennis en informatie staat centraal bij de LWV. Samen met VNO-NCW hebben wij een grote bron van kennis. Stel hier uw vraag op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs.

Stel hier uw vraag>>

 Bestuur

 Contactpersoon

Mark Hendriks Klein.jpg 

Mark Hendriks

Kringsecretaris Zuid-Limburg
Beleidsveld: Onderwijs en Arbeidsmarkt

Telefoon: 0475-352632
hendriks@lwv.nl