U bevindt zich hier:
Home  >  Activiteiten  >  Vertegenwoordigt  >  Kennis

Skip Navigation Linkskennis

                                                                                                   

 Expertisecentrum arbeidsmarkt & onderwijs

Toegevoegde waarde van het expertisecentrum is het delen van kennis en het helpen van elkaar op het gebied van Arbeidsmarkt en Onderwijs. Werkgevers hebben steeds meer moeite met het invullen van vacatures en onderwijsinstellingen krijgen nog altijd te horen dat ze onvoldoende aansluiten op de actuele vraag. LWV zet zich samen met VNO-NCW in om hier iets aan te doen en antwoorden te vinden op vragen van werkgevers. Onderstaande projecten kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Projecten LWV:

Participatiewet

De participatiewet is in 2015 in werking getreden. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers 100.000 banen zullen invullen met mensen met een arbeidsbeperking. In Limburg is de LWV zeer nauw betrokken bij de uitvoering van de baanafspraak, o.a. door zitting te nemen in de 3 Werkbedrijven die in Limburg zijn opgericht. Lees meer>>

 

actieplan.jpg'Door Inzicht aan de Slag'
De drie Limburgse arbeidsmarktregio's, UWV en LWV hebben hun actieplan "Door Inzicht aan de Slag!" aangeboden aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. De noodzaak voor het opstellen van het actieplan is enerzijds gelegen in het feit dat veel werkgevers moeite hebben om hun vacatures in te vullen; de krapte in sommige sectoren neemt al ernstige vormen aan. 
Lees meer>>


Sociale Innovatie Monitor
Elk jaar nemen bijna 200 Limburgse organisaties deel aan de Sociale Innovatie Monitor. Deze monitor wordt uitgevoerd in samenwerking met Zuyd Hogeschool. Uitkomst is dat het goed gesteld is met de Sociale Innovatie maar dat wel duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers aandacht behoeft.
Lees meer>>

 

Techniekpact
De LWV levert een actieve bijdrage aan het realiseren de gestelde doelen in beide Limburgse Techniekpacten (Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg).

 

 

 

Projecten derden:


Arbeidsmarktdashboard

Een tool waarbij overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag en aanbod te overbruggen. Arbeidsmarktdashboard>>

 

Jong Ondernemen
Een ideële onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, die op basis van "learning by doing-programma's" leerlingen en studenten ondernemersvaardigheden bijbrengt.
1300 studenten actief binnen 97 studentbedrijven, 130 LWV-leden actief in begeleiding.
(www.jongondernemen.nl)