U bevindt zich hier:
Home  >  Activiteiten  >  Vertegenwoordigt  >  Participatiewet

Skip Navigation Linksparticipatiewet

                                                                                                   

 100.000 banen

​In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen -met een grote afstand tot de arbeidsmarkt- werk te bieden.

 Download hier ons magazine met ervaringsverhalen en tips.

voorkant.jpg 


Participatiewet
Deze afspraken zijn vervolgens vastgelegd in de Participatiewet en komen daarmee in de plaats van quotumwetgeving. Werkgevers zouden anders een boete opgelegd krijgen voor niet gerealiseerde werkplekken. Maar de dreiging van een quotumwet is niet definitief van tafel. De Participatiewet zal namelijk na verloop van tijd geëvalueerd worden op de resultaten.
De gemaakte afspraken zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking, waarbij het gaat om specifieke groepen:

·  Mensen die onder de participatiewet vallen. En die geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
·  Mensen op de wachtlijst voor sociale werkvoorziening (zogenaamde WSW-indicatie).
·  Huidige Wajongeren met arbeidsvermogen. 

 

Marktwerkgevers overtreffen banenafspraak in 2017
Tot en met 2017 zijn 36.904 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is ruim boven de 33.000 uit de banenafspraak.  Werkgevers uit de marktsector waren verantwoordelijk voor 30.432 banen en overtreffen daarmee de doelstelling uit de banenafspraak met met 7.432 banen.  Lees meer>>

participatie-krant.jpg 

 


 
Limburgse situatie per 31-12-2017
 TargetRealisatie
Zuid-Limburg12182049
Noord-Limburg5671020
Midden-Limburg377919

 

 

button-ambassadeurs.jpgBest-practices.jpg 

Ambassadeursbordje.jpgAanjager-1.jpg
 
100.000 banen
Het commitment van het bedrijfsleven aan dit project is groot. De ambitie is hoog en raakt alle werkgevers. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is daarom Aart van der Gaag (oud-voorzitter van de ABU) benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.
Werkgevers hanteren bij de uitvoering van het banenplan een aantal randvoorwaarden:

·  Het bestand aan aanbodzijde moet volledig en transparant zijn. Zonder inzicht in welke mensen beschikbaar zijn, kunnen deze niet gekoppeld worden aan vacatures.

·  Per regionaal werkbedrijf moeten minimale uniforme faciliteiten zijn voor werkgevers: no riskpolis, duidelijkheid over loonkostensubsidie, job coaches en job carving, begeleidings- en vergelijkbare punten.

Praktijkvoorbeeld Wajongeren: klik hier>> 

Lees hier het artikel in Noord-Limburg Business

 

 Dag 1000 voorbeelden

Tijdens de dag van de 1000 voorbeelden op 14 maart 2019 werden ondernemers die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het zonnetje gezet.

IMG_0695.jpg
 

 Column Henk van Hoof

‘Onder de indruk van wat mensen met een beperking kunnen’

 Henk-van-Hoof.jpg

Lees meer>>

 

 Contactpersoon

Mark Hendriks Klein.jpg
drs. M.L.J. (Mark) Hendriks

Kringsecretaris Zuid-Limburg
Beleidsveld: Onderwijs en Arbeidsmarkt


Telefoon: 0475-352632
hendriks@lwv.nl

 

LWV280x154.jpg 

Ervaringenmeldpunt 
Bent u als werkgever aan de slag met de Banenafspraak? Dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. Wat gaat er goed in de werkgeversdienstverlening, waar kan het beter? Loopt u tegen problemen aan en wilt u dat melden? Heeft u suggesties over hoe regelgeving of dienstverlening beter zouden kunnen?
Meld hier uw ervaringen>>

 

iao_logo.png