U bevindt zich hier:
Home  >  Activiteiten  >  Vertegenwoordigt  >  Kennis

Skip Navigation Linksinnovatiemonitor

                                                                                                   

 Sociale Innovatie Monitor

​Elk jaar nemen bijna 200 Limburgse organisaties deel aan de Sociale Innovatie Monitor. Deze monitor wordt uitgevoerd in samenwerking met Zuyd Hogeschool. Uitkomst is dat het goed gesteld is met de Sociale Innovatie maar dat wel duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers aandacht behoeft.

2019: Limburgse werkgevers besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van hun personeel. Medewerkers krijgen daarbij goede mogelijkheden tot professionele groei door taakverrijking en autonomie met een bijpassende verantwoordelijkheid. Tussen de sectoren zijn er wel significante verschillen te zien in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers. Opvallend blijkt dat het sociale innovatievermogen in de industrie achter blijft bij de commerciële en niet-commerciële dienstverlening en zelfs is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Download PDF>>
  

Publicatie-innovatie.jpg2018: Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. Meer dan ooit is er aandacht voor de impact van digitalisering op de werkzaamheden. De digitale vaardigheden van werknemers in de niet-commerciële sector blijven echter achter bij de commerciële sector. Tussen de verschillende sectoren in Limburg zijn er significante verschillen te zien in de investering in digitale vaardigheden. Zo zijn de digitale vaardigheden van medewerkers beter ontwikkeld in de industrie en commerciële dienstverlening dan in de niet-commerciële dienstverlening. Download PDF>>

 

2016: De aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker blijft nog steeds achter. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. De werkgevers investeren in talentontwikkeling vooral door het aanbieden van cursussen en opleidingen. Talentontwikkeling scoort inmiddels meerdere jaren achter elkaar het hoogst in de Sociale Innovatie Monitor. Download PDF>>

 

 

2015: Recentelijk hebben 158 Limburgse organisaties deelgenomen aan de Sociale Innovatie Monitor Limburg editie 2015; een initiatief van Zuyd Hogeschool (Lectoraat Employability), Maastricht University (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA) en de LWV. Onder sociale innovatie wordt verstaan: vernieuwingen in organisaties en nieuwe manieren van werken, die leiden tot het beter ontwikkelen en benutten van competenties van medewerkers om daarmee prestaties van de organisatie te verhogen. Download PDF>>

 Contactpersoon

Mark Hendriks Klein.jpg 

Mark Hendriks

Kringsecretaris Zuid-Limburg
Beleidsveld: Onderwijs en Arbeidsmarkt


Telefoon: 0475-352632
hendriks@lwv.nl