U bevindt zich hier:
Home  >  Activiteiten  >  Versterkt  >  Bouw

Skip Navigation Linksbouw

                                                                                                   

 Bouw

Het Platform Ketensamenwerking Zuid

Het Platform Ketensamenwerking Zuid is in 2012 opgericht. In het platform werken de Provincie Limburg, woningcorporaties, VNO-NCW (LWV), UNETO-VNI en Bouwend Nederland samen aan de uitrol van het integrale gedachtengoed in de bouwpraktijk. Het platform is uitgegroeid tot een proeftuin voor ketensamenwerking in de breedste zin van het woord. Met tastbare resultaten in de vorm van concrete projecten. 


 

De deelnemers aan het platform zien ketensamenwerking niet zozeer als een keuze, maar als een randvoorwaarde voor een gezonde toekomst van hun branche en de bouwsector als geheel. Een sector waar partijen nu nog veelal hun eigen ding doen en samenwerking nu eenmaal niet is ingeburgerd.. Terwijl vrijwel iedereen het belang van ketensamenwerking onderschrijft, staan een gebrek aan vertrouwen en een tijdrovende cultuuromslag een grote doorbraak nog in de weg. Het Platform Ketensamenwerking Zuid laat echter zien dat 'doen doet geloven'. Met de blauwdruk die in deze regio ontstaat, hoopt het platform dat de werk- en vooral de denkwijze zich verder zal uitbreiden. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit de 3 pijlers:

  • Opleiden
  • Kennisdeling
  • Projecten

 
Binnen de pijler kennisdeling zijn versnellingstafels actief. De versnellingstafels brengen groepen mensen bij elkaar die meer kennis willen ontwikkelen rond een bepaald thema. In essentie vormen de versnellingstafels een werkgroep waar issues, uitdagingen, problemen en dilemma's rond de implementatie van Ketensamenwerking in de (woning)bouwsector uitgediept worden door de deelnemers. De versnellingstafels zijn een "kraamkamer" van nieuwe praktische kennis op het gebied van Ketensamenwerking. Het gaat om problemen agenderen, analyseren en oplossingen genereren, het ontwikkelen van how-to & know-how. De versnellingstafels kunnen gedurende het traject gebruik maken van expertise, die gefaciliteerd wordt vanuit het convenant. Deze experts kunnen uitgenodigd worden om hun visie te geven op een specifiek deelthema. De werkwijze wordt niet opgelegd maar door de versnellingstafels zelf bepaald. Aan het einde van dit jaar wordt de kennis per tafel gedeeld in een slotconferentie.

Meer informatie >>

 

 

 Convenant

​Het Limburgse bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, de provincie, het beroepsonderwijs en een aantal grote Limburgse gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een slimmere aanpak en duurzaam werk.

Lees meer>>

 Contactpersoon

Tineke.jpg

Tineke van de Wijdeven

Telefoon​: 0475-352627
vandewijdeven@lwv.nl