Home>Nieuws
Home
Ledennet
Contact     Zoek
Verdergaan naar hoofdinhoud

Home

Home > Nieuws > default

 Nieuws

donderdag 17 april 2014
SILVER, Letters of Intent getekend

Woensdag 16 april zijn in het bijzijn van gedeputeerde duurzaamheid van de provincie Limburg Bert Kersten, directeur energie en klimaatverandering bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland Rob Boerree, en voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging Jan Zuidam zes Letters of Intent (LOI) getekend. Met deze LOI’s verklaren de bedrijven reststromen te gaan verwaarden. Dit is het tussenresultaat van het project SILVER dat beoogt Symbiose in Limburg tussen bedrijven te Versnellen en te Realiseren. SILVER is een gezamenlijk project van Provincie Limburg, RVO en LWV in samenwerking met het bureau Driven By Values.

 

Oerlemans Foods Nederland BV gaat met al haar reststromen aan de slag om deze weer in te zetten o.a. als bindmiddel in de papierindustrie. Euramax en Aandrijftechniek Dinnissen Roermond laten hun plastic afval hergebruiken door Product and Plastic Recycling, een bedrijf in de regio. Imtech en WBL gaan samen aan de slag met innovatieve waterzuivering en slibuitwisseling. Sabic gaat samen met het bedrijf EECT werken aan een innovatieve manier van rookgasreiniging, waardoor energie teruggewonnen kan worden uit de afgassen. Als laatste tekenen Attero en Kusters Engineering een LOI om op een innovatieve en biologische manier afval te verwerken en daardoor materialen met een hogere waarde te produceren. Gezamenlijk leveren deze afspraken een innovatie investering op van € 1,5 – 2 miljoen en een substantiële reductie van CO2-uitstoot en energiebesparing.

 

Een mooi resultaat na één jaar hard werken, en er zit nog meer in de pijplijn. Reden voor de stuurgroep van SILVER om unaniem te beslissen het project een vervolg te geven. Daardoor kunnen nog meer potenties worden verSilverd.

 

Het project SILVER is in 2013 van start gegaan en heeft tot doel via een Britse aanpak innovatie te versnellen. Deze methode levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven op. Maar niet alleen tussen bedrijven, ook kunnen er interessante uitwisselingen plaatshebben tussen bijvoorbeeld een groot ziekenhuis en een bedrijf.

dinsdag 15 april 2014
LWV op zoek naar aantrekkelijkste werkgever van Limburg

Het binden, boeien en benutten van talent voor Limburg.

 

Het blijkt dat veel scholieren en studenten de Limburgse werkgevers niet kennen. Laat staan dat studenten weten wat het bedrijf doet. Dit is een gemiste kans aangezien studenten, mede door deze onbekendheid, de provincie verlaten en hun geluk beproeven in de Randstad. In Limburg wordt een tekort verwacht aan specifiek opgeleid personeel, zowel op MBO als HBO niveau. Juist daarom is het van belang dat studenten op de hoogte zijn van de carrièremogelijkheden in onze provincie.

 

Over de verkiezing
De verkiezing van de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg maakt onderdeel uit van het project Limburg Magnet. Dit project heeft als doel het binden, boeien en benutten van talent voor Limburg en het wordt ondersteund door Limburg Economic Development (LED) en Keyport 2020. Eerder organiseerde de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) in het kader van dit project al diverse College Tours bij de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Leeuwenborgh opleidingen. Tevens bezochten leerlingen tijdens de ‘Tour de Limburg’ onder meer de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus.

 

Brainport2020Career
De LWV vindt het belangrijk dat studenten langdurig in contact blijven
met het bedrijfsleven. Daarom wordt  tevens Brainport2020Career gepresenteerd. Op dit platform worden studenten en bedrijven gematcht. Indien er een match is kunnen de student en het bedrijf met elkaar communiceren. Hierdoor krijgt de student in een vroegtijdig stadium van zijn opleiding inzicht in de carrièremogelijkheden in Limburg en kan hij via het platform zijn interesse in een baan of stage kenbaar maken.

 

Meedoen is belangrijker dan winnen
De LWV nodigt alle werkgevers in Limburg uit om deel te nemen aan de verkiezing. Uiteraard is deelname gratis. Het is een unieke manier om Limburgse bedrijven te presenteren aan ‘studerend Limburg’ en in contact te komen met studenten. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete werkgever. Er zijn drie categorieën: klein, midden en grootbedrijf. Het winnen van de titel is natuurlijk leuk, maar belangrijker is dat de schitterende Limburgse bedrijven onder de aandacht worden gebracht.

 

W: www.aantrekkelijkstewerkgever.nl & www.brainport2020career.nl

donderdag 20 maart 2014
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Méér economische samenwerking lokale overheden. De LWV heeft de lijsttrekkers van de politieke partijen geattendeerd op de aanbevelingen die zij naar de partijen heeft gedaan vóór het samenstellen van de politieke programma’s. Meer samenwerking in regionaal economisch verband door lokale overheden luidt het advies.

 

Nu de coalitie-onderhandelingen beginnen wil de LWV de politieke partijen nogmaals wijzen op het belang van samenwerking. In de toenemende dynamiek en complexiteit van de wereld om ons heen zal in grotere en internationale verbanden moeten worden gedacht.

In Limburg is in dit kader het Brainport 2020 programma in de drie regio’s (LED in Zuid-Limburg, Keyport 2020 in midden-Limburg en TechnoValley in Noord-Limburg) opgezet waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven succesvol structureel met elkaar samenwerken.

 

“In plaats van de passerpunt in het centrum van de eigen gemeente te plaatsen zou men in ieder geval één economische visie en beleid op regioniveau moeten ontwikkelen”, aldus LWV-directeur Wim Weijnen.  Hoewel er in sommige regio’s schot in het verhaal komt pleiten we voor versnelde uitvoering hiervan. Hierbij denken we aan één economische visie op de regio (in samenhang met het beleid t.a.v. infrastructuur en arbeidsmarkt), één niveau van OZB en afstemming van de bestemmingsplannen en beeld-kwaliteit plannen.

 

Daarnaast pleit de LWV, voor zover nog niet aanwezig, voor de totstandkoming van één fysiek én digitaal economisch loket op dezelfde schaal, het E-LOKET, waarin een aantal publieke taken als het aanvragen van vergunningen, informatie over bestemminsplannen, subsidies, OZB etc, gebundeld worden.

Brief naar gemeenten in zuid-Limburg>>
Brief naar gemeenten in midden-Limburg>>
Brief naar gemeenten in noord-Limburg>>